dinsdag, 10. juni 2014 - 17:49 Update: 03-07-2014 0:35

Bijna 3 ton aan bijstandsfraude opgespoord in Zwolle

Foto van euro biljetten 500 en 50 | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van euro biljetten 500 en 50 | Archief EHF
Foto: Archief EHF

De sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft het afgelopen kwartaal 285.170,- euro aan uitkeringsfraude opgespoord. Van 21 personen is de bijstandsuitkering stopgezet omdat zij hun werkelijke woonsituatie niet hadden doorgegeven aan de sociale dienst.

Door bestandskoppeling bleek dat verschillende personen naast hun uitkering inkomsten genoten die zij niet hadden doorgegeven. Zij fraudeerden voor EUR 56.872,-. Tegen twee personen is proces verbaal opgemaakt.

Uitkeringsfraude heeft vaak te maken met het niet doorgeven van de werkelijke woonsituatie. Dit bleek ook het geval bij een stel waarvan de vrouw beweerde alleen te wonen. Onderzoek bracht echter aan het licht dat zij al ruim twee jaar samenwoonde en dus ten onrechte 60.735,- euro aan bijstand had ontvangen. Dit bedrag wordt van het stel teruggevorderd.

Werkelijke woonsituatie
Ook van een ander stel bleek de werkelijke woonsituatie anders dan bij de sociale dienst bekend was. De man en vrouw waren gescheiden en woonden sinds 2009 op papier op twee verschillende adressen in Zwolle. Feitelijk bleken de twee op hetzelfde adres te wonen. Door opzettelijk deze situatie te verzwijgen kregen zij ruim 58.628,- euro ten onrechte aan bijstand. Dit bedrag wordt van beide personen teruggevorderd.

Samenwonen
Ook een andere Zwollenaar beweerde alleen te wonen op een eigen adres. In de praktijk bleek hij al ruim anderhalf jaar samen te wonen. De ruim 24.231,- euro die hij zo ten onrechte ontving aan bijstand, wordt van hen teruggevorderd.

Vermogen
Een man kreeg bijstand, maar verzweeg dat hij over een zeker vermogen beschikte. Zijn uitkering is stopgezet. Ruim 18.520,- euro wordt van hem teruggevorderd.
 

Provincie:
Tag(s):