dinsdag, 18. november 2014 - 10:08 Update: 18-11-2014 11:11

Bijna alle zorgpremies in omhoog

Bijna alle zorgpremies in 2015 omhoog
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premies voor 2015 bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering stijgt met 29 tot 168 euro per jaar, een gemiddelde stijging van 5,51 euro, ofwel 5,89 procent ten opzichte van 2014.

Dat blijkt uit een vergelijking van de vergelijkingssite Geld.nl.

Zorgpremies stijgen met 29 tot 168 euro per jaar

DSW leek in september de trend te zetten door de premie gelijk te houden. Toch volgden de andere verzekeraars niet. Zij kwamen met forse premieverhogingen tot 168 euro per jaar. Op basis van de cijfers die nu bekend zijn bedraagt de gemiddelde premie voor een basisverzekering 101,21 euro per maand. Dit was in 2014 nog 94,31 euro per maand. Een stijging van 5,89 procent.

Voor deze stijging geven de zorgverzekeraars drie belangrijke redenen:

-Hogere verwachte kosten, omdat een deel van de langdurige zorg uit de AWBZ wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Vanaf volgend jaar worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor wijkverpleging, zintuiglijk gehandicaptenzorg en het tweede en derde jaar verblijf in een GGZ-instelling (eerste jaar zat al in de basisverzekering).

-Daarnaast moeten de zorgpremie, volgens de verzekeraars omhoog omdat de werkgeversbijdrage wordt verlaagd. Vorig jaar betaalden werkgevers een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage voor hun werknemers, omdat de zorgpremies lager waren dan de overheid had verwacht. Dit wordt nu rechtgetrokken door de werkgevers minder te laten betalen en de consument wat meer.

-De zorgkosten stijgen naar verwachting. Dit komt, net als de afgelopen jaren, vooral door de toenemende vergrijzing.

Zetten verzekeraars hun reserves in?

DSW geeft aan dat zij, in tegenstelling tot de andere verzekeraars, de premie gelijk heeft kunnen houden om dat de verzekeraar een groot deel van haar reserves inzet. Ook veel andere verzekeraars spreken hun reserves aan om de premie betaalbaar te houden, maar in mindere mate dan DSW. VGZ verhoogde de premies fors met 6 tot 14 euro per maand. Maar CZ en Achmea houden de stijgingen relatief beperkt met tussen de 2 en 5 euro per maand.

Menzis heeft dinsdag de zorgpremie bekend gemaakt voor 2015 die de voor de meest gekozen polis gaat stijgen met 8,75 euro naar 104,25 euro per maand. 

Categorie:
Tag(s):