zaterdag, 18. oktober 2014 - 22:15 Update: 19-10-2014 16:01

Bisschoppen zien niets in plannen paus om homo's meer te tolereren

Katholieke kerk wordt niet toleranter voor homo's en samenwonenden
Foto: Bon
Vaticaanstad

Op de Synode over huwelijk en gezin in Vaticaanstad stemden de bisschoppen zaterdag tegen de moderniseringen die paus Franciscus deze week had voorgesteld op het gebied van homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen en hertrouwen.

De Rooms-Katholieke Kerk wordt dus niet homovriendelijker. Dit melden verschillende media zaterdag.

Deze week leek het er even op alsof de rooms-katholieke standpunten over seksualiteit en gezin iets soepeler zouden worden. Maar op de Synode in Rome dolven de progressieven bisschoppen het onderspit. De opvattingen binnen de kerk over gezin en seksualiteit mogen dan niet makkelijker worden, maar wel barmhartiger is de toepassing. Barmhartigheid wordt het leidend principe. Zo zegt de Oostenrijkse aartsbisschop Christoph Schönborn: 'De paus vraagt ons om met mensen mee te lopen, hen te helpen en tijdens hun leven te vergezellen en niet te oordelen.' Dit meldt dagblad Trouw.

In het voorlopige document werd vorige week bijvoorbeeld in relatief positieve bewoordingen gesproken over homoseksuelen en samenwonenden. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over het 'bieden van een gastvrij thuis' aan homoseksuelen binnen de Rooms-Katholieke Kerk en 'acceptatie en waardering van hun homoseksuele geaardheid'. Dit is echter niet opgenomen in het definitieve document. In de nieuwe versie staan verklaringen die al eerder zijn gebruikt, zoals dat discriminatie van homo's 'moet worden vermeden'.

Behoudende bisschoppen trapten de afgelopen dagen met succes op de rem. Ze waren 'verbijsterd' dat men dacht dat de kerk 'irreguliere' samenlevingsvormen zou willen goedkeuren. Voor hen is het gezin (gehuwde man en vrouw met kinderen) de volmaakte weerspiegeling van Gods schepping en verdient daarom meer steun van de kerk. Homoseksuelen kunnen ook op pastorale begeleiding van de kerk rekenen 'zonder dat dat betekent dat de kerk hun oriëntatie en levensstijl goedkeurt'.