dinsdag, 4. februari 2014 - 14:03 Update: 03-07-2014 0:43

Boete van bijna 50.000,- euro voor malafide verwijdering van asbest

Foto van man in wit pak tijdens verwijderen asbest | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Terschelling

Een aannemersbedrijf uit Overijssel heeft van de Inspectie SZW een boete opgelegd gekregen van 48.600,- euro voor malafide verwijdering van asbesthoudende materialen op een locatie op het eiland Terschelling. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag.

Tijdens een controle door een gemeentelijke toezichthouder constateert hij dat op een bouwlocatie allerlei beschadigingen aan asbesthoudende golfplaten zijn aangebracht. Het gaat hier om een locatie op het eiland Terschelling waar zowel gesloopt wordt als nieuwbouw plaatsvindt aan een ligboxstallencomplex. De Inspectie SZW wordt door de gemeentelijke toezichthouder hiervan op de hoogte gebracht.

Werknemers van het aannemersbedrijf hebben deels een asbesthoudend golfplatendak van circa 760 m² afgebroken. Ze zijn daarbij met grof materiaal (hamers) te werk gegaan. Niet alleen bleek het dak stevig beschadigd, maar ook lagen er restanten van asbesthoudend materiaal her en der op de grond. Naast de golfplaten werden ook asbesthoudende dakkokers aangetroffen. Asbesthoudend bouwafval lag weer elders op een afvalhoop.

De asbestsanering vond in verschillende fasen plaats terwijl ook de nieuwbouw ondertussen werd gerealiseerd. Het aannemersbedrijf was op de hoogte van de aanwezigheid van het asbest. Uit onderzoek bleek dat er een jaar eerder al een asbest inventarisatierapport was gemaakt. De Inspectie heeft nauw samengewerkt met de gemeentelijke toezichthouder.

De Inspectie SZW constateerde tien verschillende overtredingen van de arbowet en regelgeving, waardoor er een boete van in totaal € 48.600,- is gegeven aan het bedrijf. Het bedrijf heeft daarnaast een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om het bedrijf gedurende langere tijd stil te leggen.