maandag, 2. juni 2014 - 19:31 Update: 03-07-2014 0:35

Brabant steeds beter bereikbaar via vaarwegen

Foto van binnenvaartschip chemisch | Archief EHF
Foto: Archief EHF
’s-Hertogenbosch

De Brabantse kanalen worden steeds beter bereikbaar voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Provincie Noord-Brabant hebben daarvoor vandaag een convenant ondertekend voor een eenmalige investering van de provincie van € 1,5 miljoen. Hiermee wordt een snellere realisatie van een innovatief centraal bedieningspunt voor de sluizen en bruggen in heel Zuid-Nederland mogelijk.

Daarnaast is het startsein gegeven voor het beter benutten van de vaarroute Veghel-Eindhoven zodat er bijna twee keer grotere schepen van het kanaal gebruik kunnen maken. Het bedrijfsleven maakt zich sterk om zo’n 460 vrachtwagens per dag van de weg te halen.

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeenten en het bedrijfsleven slaan de handen ineen om de Brabantse kanalen beter te benutten en bereikbaar te houden. Met relatief weinig geld bedenken we samen slimme en creatieve oplossingen voor de Brabantse kanalen die van groot belang zijn voor de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant en voor de economische bedrijvigheid in de regio.

Convenant
Met de eenmalige investering voorkomt de provincie dat het bedieningsniveau van de Brabantse sluizen en bruggen wordt versoberd en de bereikbaarheid over water onder druk komt te staan. Het geplande beperken van de bedieningstijden van de sluizen en kanalen staat haaks op de inspanningen die het Rijk, de regio en het bedrijfsleven leveren om de vaarwegen te verruimen. Met de ondertekening van een convenant door gedeputeerde Van Heugten en Hoofdingenieur-directeur Robberse zijn de voorwaarden voor de investeringsbijdrage bekrachtigd.

Beter benutten van de vaarweg
Na de ondertekening van het convenant gaven de beide bestuurders het officiële startschot voor de werkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal tussen Veghel en Eindhoven. Door relatief eenvoudige maatregelen als het verruimen van bochten en het verstevigen van oevers en bodem wordt het kanaal geschikt voor twee keer langere schepen. Het betreft een project uit het Beter Benutten-programma waarmee door aanpassingen de beschikbare infrastructuur beter benut kan worden om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. De werkzaamheden zijn begin 2014 gestart en zijn in 2015 gereed.

2x langere schepen
De schepen die er straks mogen varen zijn koppelverbanden van 110 meter die 900 ton mogen vervoeren in plaats van de huidige 63 meter met een laadvermogen van 550 ton. Dit vraagt een aanpassing van het traject om er te kunnen varen, bochten te nemen en aan te meren. Een groter schip vervoert dan een vracht van maar liefst 36 vrachtwagens. Zestien watergebonden bedrijven in Brabant (BERZOB) spannen zich in om vanaf 2015 meer vracht over het water te vervoeren waardoor dagelijks zo’n 460 vrachtauto’s van de weg verdwijnen. Dat scheelt aanzienlijk aan drukte op het wegennet.

Provincie:
Tag(s):