vrijdag, 11. april 2014 - 12:59 Update: 03-07-2014 0:38

Brandweer wil nieuwe kazerne Uithuizen

Foto van brandweerwagen | MV
Foto: MV
Eemsmond

De brandweer is begonnen met een voorstel om een nieuwe kazerne in Uithuizen te bouwen en de kazernes in Uithuizermeeden en Usquert te sluiten. Dit voornemen is deze week medegedeeld aan de korpsleden. Het besluit moet uiteindelijk worden genomen door de Veiligheidsregio in nauw overleg met de gemeente Eemsmond.

Het plan is niet nieuw. In 2012 is het onderwerp al besproken in het college van B&W en in het Masterplan Brandweerzorg van de DEAL-gemeenten* uit 2013 is deze optie al nadrukkelijk gedefinieerd. De Veiligheidsregio heeft uitgesproken in te kunnen stemmen met één nieuwe centrale kazerne in Uithuizen.

Sterk bezette post Uithuizen
De tendens is dat het steeds moeilijker wordt om – met name overdag – de brandweervoertuigen voldoende bemenst te krijgen voor de posten Usquert en Uithuizermeeden. Daar komt bij dat de komende jaren naar verwachting steeds meer voorzieningen worden gecentraliseerd in Uithuizen. Een sterk bezette post in dit dorp is daarom een realistische en toekomstbestendige oplossing. De noodzaak voor onderhouds-investeringen bij de bestaande kazernes hebben deze beweging versneld.

Toekomstbestendige keuze
De korpsleden van Uithuizermeeden en Usquert zijn deze week geïnformeerd over het voornemen. De korpsleiding snapt dat dit voor sommigen een vervelende boodschap is en heeft hier begrip voor. Voorop staat echter dat de brandweer voor de toekomst een goede en betaalbare brandweerzorg moet kunnen leveren aan de inwoners. Daarom is de korpsleiding van mening dat dit de meest toekomstbestendige keuze is.

Besluitvorming
Uiteindelijke besluitvorming zal moeten plaatsvinden door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Eemsmond.

Provincie:
Blik op 112: