vrijdag, 14. maart 2014 - 17:50 Update: 03-07-2014 0:40

Bundeling van krachten tegen ram- en plofkraken

Foto van geldautomaat vrouw pinnen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vertegenwoordigers van de grote Nederlandse banken, de nationale politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben vrijdag nadere afspraken gemaakt om te zorgen voor verdere daling van criminaliteit tegen banken.

'Een mooi voorbeeld van bundeling van publieke en private krachten,' aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Reaal, de politie en OM ondertekenden een convenant waarin is afgesproken om gericht informatie uit te wisselen. Door het sneller uitwisselen van informatie ontstaat er sneller en beter inzicht in trends en gebruikte modus operandi van potentiele daders.

Hierdoor worden voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt de opsporing makkelijker. Bestaande samenwerking tussen de partijen heeft er al voor gezorgd dat het aantal ram- en plofkraken tijdens de tweede helft van vorig met maar liefst 60% gedaald is ten opzichte van de eerste helft van 2013.

Deze trend heeft zich ook in de eerste maanden van dit jaar voortgezet (138 ram- en plofkraken in 138, 12 in de eerste twee maanden van 2014). Het aantal bankovervallen is inmiddels tot bijna nul gedaald. Door de ondertekening van het convenant wordt deze samenwerking versterkt.

Reactie minister Opstelten
'Ik wil de aanwezige banken en de Nederlandse Vereniging van Banken bedanken voor de wijze waarop zij momenteel samenwerken met de politie, het OM en mijn departement. Ik reken er op dat deze samenwerking de komende jaren alleen maar beter en intensiever zal worden en tot nog betere resultaten leidt.'

Reactie Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
'De eerste resultaten van de samenwerking tussen banken en politie zijn zeer bemoedigend. Het aantal plofkraken daalde in de tweede helft van 2013 met meer dan 60%! Dat smaakt naar meer en ik ben dan ook blij met dit convenant waarmee we de samenwerking nog verder intensiveren. En ik hoop van harte dat we straks in de zomer weer een mooie daling van het aantal plofkraken kunnen melden.'

Reactie OM
'Sinds 1 februari 2014 hanteert het OM een nieuwe richtlijn ram- en plofkraken. Hiermee laten we zien dat een plofkraak niet zomaar een bedrijfsinbraak is. Met alleen repressie zijn we er echter niet, preventie blijft van belang. Banken hebben hieraan bijgedragen door betere geldkluizen te installeren die moeilijker te kraken zijn, door goede camera’s op te hangen en door geldautomaten beter te beveiligen. Complimenten aan vier Nederlandse banken en politie voor de goede afspraken die gemaakt zijn. Laten we ook in de toekomst met elkaar in gesprek blijven en op zoek blijven gaan naar manieren om gezamenlijk deze gewelddadige vermogenscriminaliteit aan te blijven pakken.'

Reactie nationale politie
'Onze krachtenbundeling betaalt zich uit en leidt al tot een aanmerkelijke daling van ram- en plofkraken. Vanuit gedeelde kennis over criminele methodes kunnen de banken doelgericht investeren in preventieve tegenmaatregelen, zoals betere beveiliging van geldkluizen. Als politie krijgen wij daardoor scherper zicht op de dadergroepen en hun bewegingen. Op deze manier kunnen wij intern effectief mensen en middelen op de been brengen en toepasselijke forensische opsporingstechnieken inzetten.'