woensdag, 12. februari 2014 - 19:40 Update: 03-07-2014 0:42

Burgerinfiltratie kan weer

Foto van minister Opstelten
Den Haag

In een debat is een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan met de mogelijkheid om burgerinfiltranten in te zetten bij de bestrijding van zeer zware georganiseerde criminaliteit. Dit meldt de Volkskrant.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil het inzetten van burgerinfiltraten al langer, dit omdat traditionele opsporingsmiddelen niet bij alle bendes werkt.

De minister is er zich van bewust dat er grote risico's kleven aan het inzetten van infiltranten en heeft hierom strenge eisen gesteld aan het inzetten van burgers.  

Het inzetten van burgerinfiltranten werd 20 jaar geleden afgeschaft door de IRT-affaire. Hierbij werd met medeweten van politie en justitie grote parijen drugs doorgelaten. 
 

Provincie: