vrijdag, 26. september 2014 - 11:50 Update: 26-09-2014 14:29

Burgers zien politie te weinig op straat

Politie te weinig zichtbaar op straat
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2013 de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar vond in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen. Dat geldt ook voor andere aspecten van de beschikbaarheid van de politie. In de regionale politie-eenheid Amsterdam is de tevredenheid hierover het hoogst; in de regio Zeeland - West-Brabant het laagst.

De helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder vond in 2013 dat de politie in de eigen woonbuurt ‘te weinig zichtbaar is’. Ook waren ongeveer vier op de tien mensen van mening dat de politie te weinig uit de auto komt of te weinig aanspreekbaar is. Een iets kleiner aandeel (30 procent) vond dat de politie te weinig tijd heeft. De snelheid waarmee de politie ter plekke is werd het positiefst beoordeeld, want met de stelling ‘de politie komt niet snel’ stemden met 20 procent de minste mensen in. Dit is ook de enige stelling waarmee meer mensen het oneens dan eens waren. Overigens had niet iedereen een uitgesproken oordeel over de politie. Het CBS heeft onlangs ook het vertrouwen van de burger in de politie onderzocht. Hieruit blijkt dat het vertrouwen in de Nederlandse politie groot is. 

Inwoners van de grotere steden oordelen positiever over de beschikbaarheid van de politie dan mensen die in kleinere gemeenten wonen. Het grootst is dit verschil bij de zichtbaarheid van de politie. In zeer sterk verstedelijkte gemeenten vond 42 procent in 2013 dat de politie te weinig zichtbaar is in de eigen buurt, in niet verstedelijkte gemeenten was dat 54 procent. Maar ook de andere punten van beschikbaarheid worden door plattelandsbewoners negatiever gewaardeerd dan door stedelingen.

Provincie:
Blik op 112: