donderdag, 14. augustus 2014 - 23:04 Update: 15-08-2014 9:38

Bussemaker en Asscher organiseren rondetafelgesprekken over discriminatie en antisemitisme

Afspraken met Joodse organisaties over aanpak antisemitisme
Den Haag

Ministers Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) organiseren op korte termijn op regionaal en lokaal niveau rondetafelgesprekken over discriminatie en antisemitisme. Zij gaan in gesprek met gemeenten, scholen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om een aanpak op maat te bespreken.

De bewindspersonen hebben dit donderdag afgesproken met het Centraal Joods Overleg (CJO). Het gesprek was een vervolg op het Catshuisgesprek begin deze maand over discriminatie en antisemitisme. ‘Peer education’ kan bij de lokale aanpak een belangrijke rol spelen.

Al eerder kwamen de verschillende betrokken partijen op landelijk niveau bij elkaar. Zij blijven elkaar informeren over hun activiteiten. Maar er moet meer gebeuren. Ook op regionaal en lokaal niveau moeten partijen elkaar opzoeken en krachten bundelen om discriminatie en antisemitisme aan te pakken, was een van de conclusies van het overleg dat Bussemaker en Asscher met het CJO hadden.

Uit het gesprek bleek dat ‘peer education’ een goed middel is. Hierbij delen mensen die zelf met discriminatie of antisemitisme te maken hebben gehad hun ervaringen met scholieren. De lokale en regionale rondetafelgesprekken zijn de plek bij uitstek waar deze ‘peer education’ kan worden opgezet.

Ook werd geconstateerd dat er al veel lesmateriaal beschikbaar is over discriminatie en antisemitisme, maar dat dit niet altijd makkelijk te vinden is. Het ministerie van OCW gaat het lesmateriaal inventariseren en ontsluiten. Dit najaar verschijnt een onderzoek naar de handelingsverlegenheid van docenten. Sommige leerkrachten deinzen ervoor terug om taboeonderwerpen ter sprake te brengen. OCW gaat deze docenten helpen om discriminatie en antisemitisme bespreekbaar te maken.

Provincie:
Tag(s):