maandag, 1. december 2014 - 10:09

CBS: Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur

Foto van loonstrook | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten (2012).

Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. De verschillen per bedrijfstak zijn groot. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Arbeidskosten hoog in delfstoffenwinning, laag in horeca

De arbeidskosten zijn het hoogst in delfstoffenwinning, gemiddeld 58,20 euro per gewerkt uur. Dit komt voornamelijk door relatief hoge lonen. In de horeca zijn de arbeidskosten het laagst, te weten gemiddeld 18 euro per gewerkt uur. 

 

Hoge kosten voor verlof en ziekte in onderwijs en gezondheidszorg

In het onderwijs, gaat een relatief groot deel van de arbeidskosten naar loon tijdens verlof en ziekte. Onderwijzend personeel krijgt bijvoorbeeld extra vakantieuren omdat hun vakanties vaak verbonden zijn aan schoolvakanties. In het openbaar bestuur werken weer relatief veel ouderen die recht hebben op meer verlofdagen. In het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg is het ziekteverzuim hoog. Om deze reden is daar ook het aandeel loon bij ziekte in de totale arbeidskosten hoog.

In de private sector betalen werkgevers minder tijdens verlof en ziekte , maar zij betalen meer aan bijzondere beloningen. In de financiële dienstverlening wordt een relatief hoog aandeel van de arbeidskosten aan sociale premies betaald door hoge stortingen in pensioenfondsen. In deze sector is maar liefst 14,3 procent van de arbeidskosten voor pensioenpremies.

Loon ruim 76 procent van de arbeidskosten

De samenstelling van de arbeidskosten is de afgelopen vier jaar vrijwel niet veranderd. De arbeidskosten bestaan voor het grootste deel(56 procent) uit kaal loon. Loon voor niet gewerkte tijd, dit is uitbetaald loon tijdens verlof, feestdagen en kort verzuim, vormt 8,5 procent van de arbeidskosten.

Loon in natura draagt voor 1,7 procent bij. Loon in natura is bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak, maaltijdverstrekkingen of kortingen op producten van werkgevers. Bijzondere beloningen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en winstuitkeringen zijn 10,2 procent van de arbeidskosten.

Al deze looncomponenten zijn goed voor ruim 76 procent van het totale bedrag dat werkgevers betalen voor het in dienst hebben van personeel. Het overige deel van de arbeidskosten bestaat uit, onder andere, werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies, kosten voor beroepsopleidingen, ontslagvergoedingen en doorbetaald loon bij ziekte.

Categorie:
Tag(s):