vrijdag, 14. maart 2014 - 21:26 Update: 03-07-2014 0:40

CBS-gebouw Voorburg tegen de vlakte

Foto van oude CBS-gebouw in Voorburg | Min. van Binnenlandse Zaken
Foto: Min. van Binnenlandse Zaken
Voorburg

Het voormalige CBS-gebouw in Voorburg wordt verkocht aan aannemersbedrijf Schouten uit Leidschendam. Dit meldt het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) vrijdag.

Schouten wil het gebouw slopen en op het terrein een gevarieerde woonwijk bouwen. De huidige parkeerkelder van het oude CBS-gebouw blijft, zodat de nieuwe wijk autovrij kan zijn. Schouten betaalt 6,4 miljoen euro voor het gebouw en de grond.

De koop gaat door als de plannen van Schouten passen in de visie van de gemeente Leidschendam-Voorburg over het CBS-terrein. Schouten zal de gemeente vragen mee te werken aan wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente is groot voorstander van de sloop van het grote leegstaande kantorencomplex. Zij is daarom verheugd dat ook marktpartijen nu hebben aangegeven dat sloop onvermijdelijk is.

Verdere procedure
De procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is een zaak tussen Schouten en de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de eerste fase van deze procedure zal het RVOB wel als procesbegeleider optreden. Het is de bedoeling dat nog voor de zomervakantie duidelijk wordt of de gemeente en Schouten een intentieovereenkomst kunnen sluiten. De gemeente vindt het van groot belang omwonenden al in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken.

Provincie: