dinsdag, 25. februari 2014 - 14:51 Update: 03-07-2014 0:41

Celbioloog Universiteit Utrecht verzon bevindingen onderzoek

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Uit onderzoek van onder andere de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit is gebleken dat een ex-medewerker van de universiteit heeft gehandeld in strijd met de normen van wetenschappelijke integriteit.

Er zijn onregelmatigheden geconstateerd in afbeeldingen die zijn gebruikt voor o.a. publicaties in de wetenschappelijke tijdschriften Nature en Cell. De universiteit hecht groot belang aan integere wetenschap en keurt schending van de wetenschappelijke integriteit ten zeerste af.
Op basis van adviezen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI), het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en een aanvullend onderzoek door een technische commissie, komt Universiteit Utrecht tot het oordeel dat er sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit door celbioloog dr. P. Dhonukshe. Wat betreft de coauteurs van de onderzochte artikelen geldt dit niet.

In vier artikelen, waarvan dr. Dhonukshe eerste of laatste auteur was, zijn manipulaties geconstateerd. Er is onder meer sprake van het fabriceren van gegevens die zijn gepresenteerd als werkelijk verkregen bevindingen van onderzoek. Al tijdens het onderzoek is de onderzoekers verzocht twee artikelen terug te trekken, omdat deze niet voldoen aan de wetenschappelijke standaard van de universiteit. Hierover publiceerde de universiteit in november een bericht.

Onderzoeksproces
Dr. Dhonukshe werkte tot januari 2013 bij de Universiteit Utrecht. In april 2013 ontving de universiteit een klacht van twee Canadese wetenschappers over mogelijke onregelmatigheden in een publicatie van celbiologisch onderzoek in het tijdschrift Nature. Daarop is de klacht onderzocht door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit. Naar aanleiding hiervan heeft het college van bestuur in september 2013 een aanvankelijk oordeel geformuleerd. Een aantal betrokkenen heeft naar aanleiding hiervan bij het LOWI een second opinion aangevraagd.

Na het aanvankelijk oordeel onderzocht ook een technische commissie in opdracht van de universiteit andere artikelen van dr. Dhonukshe, om te beoordelen in hoeverre ook daarin onzorgvuldigheden waren te constateren. Op verzoek van het college van bestuur heeft de CWI op basis van het rapport van de technische commissie in februari 2014 aanvullend advies uitgebracht. Ook het LOWI bracht in februari 2014 zijn advies uit. Op basis van al deze gegevens is het college van bestuur tot zijn definitieve oordeel gekomen dat dr. Dhonukshe in strijd met de wetenschappelijke integriteit heeft gehandeld bij het bewerken en produceren van de gegevens.

Provincie: