dinsdag, 11. februari 2014 - 10:58 Update: 03-07-2014 0:42

Chronisch zieke heeft graag meer ondersteuning bij het werk

Foto van zusters verpleegkundigen ziekenhuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Langdurig ziekteverzuim van werkende mensen met een chronische ziekte of beperking heeft niet alleen te maken met hun gezondheidstoestand, maar ook met hun werksituatie en de ondersteuning die ze krijgen op hun werk. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het NIVEL.

Mensen met een chronische ziekte of beperking die langdurig verzuimen ervaren hun gezondheid als minder goed dan zij die dat niet doen. Door hun gezondheid lukt het hen minder vaak op hun werk een gewenste positie te bereiken of behouden. Toch denken zij niet anders over hun werk dan degenen die niet langdurig verzuimen. Zij vinden het even belangrijk om betaald werk te verrichten.
Begrip
Wel geven mensen met een chronische ziekte of beperking die langdurig verzuimen vaker aan meer behoefte te hebben aan begrip van hun leidinggevende en collega’s voor de invloed van hun ziekte of beperking op het werk. Hoe mensen hun werksituatie ervaren hangt samen met het risico op langdurig verzuim. Mensen die – door hun chronische ziekte of beperking – problemen ervaren met hun werk, lopen een twee keer zo groot risico op langdurig verzuim als mensen bij wie dat niet zo is.
Steun
NIVEL-programmaleider Mieke Rijken: “Goede ondersteuning op de werkvloer is voor elke werknemer belangrijk, maar voor mensen met een chronische ziekte of beperking is het cruciaal. Werken met een chronische ziekte of beperking is in veel gevallen mogelijk, maar de wil om te werken alleen is dan niet voldoende. Er moet dan ook voldoende aandacht zijn voor de impact van de chronische ziekte of beperking op het werk. Negeren is in dit geval de slechtst denkbare optie. Dan komen mensen vroeg of laat in de problemen, wat uit kan lopen op langdurig verzuim en definitieve uitval uit het arbeidsproces.”
NPCG
Het onderzoek is uitgevoerd onder 652 werkende mensen die deelnemen aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het NIVEL van wie 61 met een langdurig (meer dan zes weken) ziekteverzuim en 591 zonder langdurig ziekteverzuim. Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten bestaat uit ruim 3500 zelfstandig wonende mensen van 15 jaar en ouder met een medisch vastgestelde chronische ziekte en/of matig tot ernstige zintuiglijke of motorische beperkingen.