donderdag, 16. oktober 2014 - 11:46 Update: 16-10-2014 17:36

Consumenten zien Europese economie somber in

Consumenten zien donkere wolken hangen boven de Europese economie
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Europese consumenten zijn niet langer zo optimistisch over de toekomst als ze in juni waren. De afgelopen drie maanden zijn de economische verwachtingen in bijna alle landen in het onderzoek verslechterd.

In sommige landen is zelfs sprake van een sterke daling. Aan de opwaartse trend in zowel de inkomensver-wachtingen als de koopbereidheid lijkt in veel landen ook een einde te zijn gekomen. De GfK-consumentenklimaatindex voor de EU 28 staat momenteel op 4,2 punten vergeleken met 9,1 punten in het voorgaande kwartaal. Dit zijn de resultaten van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa.

In bijna alle landen van de Europese Unie (EU) heeft de economie het aanzienlijk slechter gedaan dan economische instituten en regeringen in het voorjaar hadden voorspeld. In sommige landen is zelfs sprake van een daling. Dit is te wijten aan een aantal zeer uiteenlopende redenen.

Duitland

Duitsland is niet langer de motor achter de economische groei in Europa. De economie vertoonde in het tweede kwartaal zelfs een lichte daling van 0,2 procent. Volgens deskundigen zal de economie in het derde kwartaal weer gaan groeien, zij het zeer zwak. Hoewel de Duitse consumenten nog steeds graag geld uitgeven, heeft de exportgerichte sector van de econo-mie te kampen met een zwakke buitenlandse vraag.

Frankrijk en Italië

Twee van de grootste economieën in Europa, Frankrijk en Italië, worstelen nog steeds met ernstige structurele problemen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat daar de komende maanden verandering in zal komen of dat regeringen een begin zullen maken met grote hervormingen, laat staan dat ze die zullen doorvoeren.

Conflicten domineren wereldto-neel

Een verdere factor zijn de grote conflicten die de laatste tijd het wereldto-neel domineren. Het gaat bijvoorbeeld om de spanningen en economische sancties tussen Rusland en de EU, de oorlog in het Midden-Oosten, de dreiging van de Islamitische Staat (IS) en de politieke transitie in Turkije. 

Daar komt de lage inflatie nog bij. In september bedroeg die gemiddeld 0,3 procent in Europa. Dat is het laagste niveau in bijna vijf jaar. Een aantal landen strijdt al tegen deflatie, dus een daling van de consumentenprijzen.

Ondernemersklimaat daalt

Deze moeilijke situatie is ook af te lezen aan de Ifo-ondernemingsklimaatindex. In september daalde die naar de laagste waar-de in Duitsland sinds april 2013. In veel Europese landen is het onderne-mingsklimaat momenteel slechter dan tien jaar geleden. 

Nederland: economische verwachtingen storten in

In juni rekenden de Nederlandse consumenten nog op een flinke groei van de economie. De indicator steeg tot 34,1 punten, de hoogste waarde sinds januari 2000. De afgelopen maanden zijn de economische verwachtingen met bijna 20 punten gekelderd. In september stond de indicator op slechts 14,3 punten, de laagste waarde sinds november 2013.

In navolging van de verslechterende economie zijn de inkomensverwach-tingen in de zomer ook gedaald. De indicator staat momenteel op -9,0 punten. In augustus daalde hij zelfs naar -11,1 punten.

Het wekt geen verbazing dat de Nederlandse consumenten als reactie op het algemene klimaat voorzichtig zijn geworden met geld uitgeven. Daarom is de koopbereidheid met -6,4 punten nog duidelijk onder het langetermijn-gemiddelde van nul punten. Maar in de zomermaanden werd ook een mar-ginale stijging van bijna 3 punten genoteerd, waarmee de indicator de hoogste waarde bereikte sinds november 2010.

Categorie:
Tag(s):