donderdag, 20. maart 2014 - 11:22 Update: 03-07-2014 0:40

Consumentenvertrouwen stabiel

Foto van kassa met geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van kassa met geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De stemming van consumenten verbeterde in maart verder. De indicator steeg 3 punten en kwam uit op -7. Consumenten waren in maart positief over het algemeen economisch klimaat.

Hun koopbereidheid veranderde echter nauwelijks. Het consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 vrijwel onafgebroken toegenomen.

Samenstelling consumentenvertrouwen
De deelindicator Economisch klimaat verbeterde in maart 10 punten en kwam uit op 4. Voor het eerst na augustus 2007 is deze deelindicator weer positief. Het vertrouwen in de economische situatie in de komende 12 maanden nam in maart het meest toe. Over de toekomstige economische situatie zijn consumenten al vijf maanden achtereen optimistisch. Met 24 bereikte de stand bij deze deelvraag in maart de hoogste waarde in 7 jaar.

Ook het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde van februari op maart fors.

De koopbereidheid veranderde in maart weinig. Consumenten vonden de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, dan een maand eerder. Verder waren ze wat somberder over hun eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Over hun financiën in de komende 12 maanden waren ze daarentegen iets minder pessimistisch dan een maand eerder. Per saldo daalde de deelindicator Koopbereidheid 1 punt, naar -13. Daarmee is de koopbereidheid nog steeds laag.

Categorie: