maandag, 3. februari 2014 - 13:44 Update: 03-07-2014 0:43

Corruptie in EU is schadepost van 120.000.000.000,- euro per jaar

Foto van geld corruptie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Brussel

Uit het allereerste EU-corruptiebestrijdingsverslag, dat de Europese Commissie maandag heeft gepubliceerd, blijkt dat corruptie alle EU-lidstaten raakt en de Europese economie ongeveer 120 miljard euro per jaar kost.

Initiatieven
De lidstaten hebben de laatste jaren veel initiatieven genomen, maar de resultaten daarvan lopen uiteen en er moet meer worden gedaan om corruptie te voorkomen en te bestraffen.

Het verslag laat zien dat zowel het karakter als het niveau van de corruptie en de doeltreffendheid van de genomen maatregelen per lidstaat verschillen. Het toont ook aan dat corruptie in alle lidstaten meer aandacht verdient.

Dit wordt geïllustreerd door de resultaten van een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête over de houding van Europeanen ten aanzien van corruptie.

Uit de enquête blijkt dat driekwart (76 %) van de Europeanen meent dat corruptie wijdverbreid is en dat meer dan de helft (56 %) van mening is dat de corruptie in hun land de afgelopen drie jaar is toegenomen.

Een op de twaalf Europeanen (8%) zegt in het afgelopen jaar met corruptie te maken te hebben gehad of daarvan getuige te zijn geweest. De resultaten van de Eurobarometer-enquête zijn hier beschikbaar.

Cecilia Malmström
"Corruptie ondermijnt het vertrouwen van de burgers in de democratische instellingen en de rechtsstaat, schaadt de Europese economie en ontneemt staten hun onmisbare belastinginkomsten. De lidstaten hebben de afgelopen jaren veel ondernomen om corruptie te bestrijden, maar het verslag van vandaag laat zien dat dat bij lange na niet genoeg is. Het verslag geeft aan wat er gedaan kan worden, en ik zie ernaar uit om daar samen met de lidstaten uitvoering aan te geven, aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Categorie:
Tag(s):