donderdag, 6. februari 2014 - 11:25 Update: 03-07-2014 0:43

Crisis oorzaak van minder babys en huwelijken

Foto van trouwen ringen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van trouwen ringen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012. Dit meldt het CBS donderdag.

Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend. Geregistreerd partnerschappen worden veel vaker dan huwelijken op maandag gesloten. Op maandagen is het goedkoper of zelfs gratis om een huwelijk of partnerschap bij de gemeente vast te leggen. De dalende trend in het aantal huwelijken en het aantal geboorten is te zien als een reactie op de economische conjunctuur van de afgelopen jaren.

Minder geboorten, vooral onder twintigers
In 2013 werden 171 duizend kinderen geboren, 5 duizend minder dan in 2012. De daling die in 2010 begon, zet nog steeds door. Vooral twintigerskregen minder kinderen. De afname van het aantal geboorten hangt niet samen met een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd, maarlijkt samen te hangen met de economische conjunctuur. Deze leidt tot uitstel en soms afstel van het krijgen van kinderen.

Aantal verhuizingen licht gestegen, maar nog niet in alle groepen
Bijna 1,49 miljoen personen verhuisden in 2013. Dat waren er 7 duizend meer dan in 2012, maar nog steeds zo’n 9 procent minder dan in 2008, voordat de economische crisis begon. In vergelijking met 2012 zijn het aantal verhuisde alleenstaanden en het aantal verhuisde ongehuwde paren met 3 procent gestegen. Het aantal verhuisde gehuwde paren is met bijna 4 procent gedaald.

Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel
In 2013 kwamen er 162 duizend immigranten naar Nederland, 4 duizend meer dan in 2012. Het aantal emigranten bleef gelijk met 144 duizend. De grootste groep migranten is afkomstig uit Polen. Per saldo vestigden zich in 2013 bijna 10 duizend in Polen geboren personen in Nederland. Ook uit de zogenoemde GIPS-landen (Griekenland, Italië, Portugal en Spanje) hield de immigratie aan.