vrijdag, 15. augustus 2014 - 12:56 Update: 15-08-2014 14:30

Defensie minister in overleg over tolkenpardon

Minister Hennis in overleg over tolkenpardon
Foto: RVD
Den Haag

De militaire vakbond AFMP FNV pleit voor een algeheel tolkenpardon.

Veel landen hebben al een regeling voor de vertalers die voor hun land werkten. Defensie zet bij buitenlandse missies regelmatig tolken in om de veiligheid van defensiemedewerkers te waarborgen én voor het welslagen van de missies. Anne-Marie Snels, voorzitter AFMP FNV: “Het is onaanvaardbaar dat buitenlandse tolken een risicovol beroep uitoefenen voor Nederland en vervolgens het land worden uitgezet. Ik roep minister Hennis (Defensie) en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) op om zo snel mogelijk in actie te komen en hun verantwoordelijkheid als werkgever op te pakken. We willen toch niet de mogelijke dood van deze tolk op ons geweten hebben?”

Buitenlandse tolken en hun familie lopen bij hun werkzaamheden een fors risico. Zoals blijkt uit de situatie van Abdul Ghafoor Ahmadzai (31) die gevlucht is uit Afghanistan nadat zijn broer werd vermoord door de Taliban. Via dure mensensmokkelaars belandde Ahmadzai in Noorwegen waar zijn asielaanvraag werd afgewezen. In Nederland werd zijn asielaanvraag niet in behandeling genomen op grond van Europese afspraken.

Het is Nederlands beleid om een asielzoeker niet terug te sturen naar een ander Europees land als dat op grond van bijzondere omstandigheden onredelijk zou zijn. Staatssecretaris Teeven kan daarbij een beroep doen op het verdrag van Dublin. Daarnaast heeft Minister Hennis aan de Tweede Kamer toegezegd om oplossingen te zoeken.

Anne-Marie Snels: “Ahmadzai zou in de huidige situatie, ondanks de toezegging van minister Hennis, uitgezet worden naar Noorwegen en daarmee indirect naar Afghanistan, het land waaruit hij gevlucht is. Je veronderstelt dat defensie zich als een fatsoenlijk werkgever opstelt en werknemers voldoende rechtsbescherming en garanties biedt. Daarom pleiten wij voor een algeheel tolkenpardon.”

AFMP FNV roept minister Hennis op om haar toezeggingen aan de Tweede Kamer waar te maken en staatssecretaris Teeven om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om Ahmadzai en zijn familie asiel te verlenen.