donderdag, 20. november 2014 - 17:42 Update: 20-11-2014 22:53

Dekker sluit evangelische basisscholen in Amsterdam en Utrecht vanwege slechte onderwijskwaliteit

Evangelische gesloten vanwege slechte onderwijskwaliteit
Foto: Archief EHF
Utrecht

De bekostiging van basisschool Tanisha in Amsterdam en nevenvestiging Talitha in Utrecht van de Christelijke Evangelische Vereniging voor Ouders (CEVO) wordt per 1 januari 2015 beëindigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) vandaag via een voorgenomen besluit aan het schoolbestuur gemeld. Het onderwijs op de scholen is ver onder de maat en er is geen zicht op dat het bestuur de kwaliteit binnen afzienbare termijn op orde krijgt.

Het besluit betekent dat de scholen per 1 januari a.s. sluiten. Samen met de gemeenten Amsterdam en Utrecht wordt de komende tijd gewerkt aan de herplaatsing van de in totaal 60-70 leerlingen. De leerlingen zullen na de kerstvakantie hun schoolloopbaan voortzetten op een school die wel voldoende kwaliteit biedt.

Het beëindigen van de bekostiging gebeurt op basis van artikel WPO 164b: het ernstig of langdurig tekortschieten in kwaliteit. Het is voor het eerst dat op deze grond een school wordt gesloten.

CEVO, een dit jaar opgericht bestuur, heeft Tanisha en Talitha in de zomer van 2014 van de Stichting voor Evangelische Scholen (sVES) overgenomen. Kort daarvoor had de staatssecretaris, vanwege de aanhoudende slechte kwaliteit van het onderwijs op de scholen van sVES, aan sVES de aanwijzing gegeven zijn zwakke scholen met ingang van 1 augustus 2014 te sluiten. De zwakke basisschool Tabitha te Apeldoorn, die nog onder sVES viel, is inmiddels dicht.

Op 15 september jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek verricht op Tanisha te Amsterdam. Geconstateerd is dat de onderwijskwaliteit op Tanisha was verslechterd van zwak naar zeer zwak. Uit gesprekken met het schoolbestuur is niet gebleken dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de onderwijskwaliteit op zijn scholen.

Provincie: