maandag, 16. juni 2014 - 15:48 Update: 03-07-2014 0:34

Dertig weerstations in Amsterdam meten Hitte-Eiland-Effect

Foto van weerstation | Wageningen UR
Foto: Wageningen UR
Amsterdam

In Amsterdam is door de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen Universiteit een dertigtal kleine weerstations geplaatst. Dit meldt Wageningen Universiteit maandag.

Hitte- Eiland- Effect
Voor het project ‘Summer in the City’ wordt de temperatuur en luchtvochtigheid van het stadscentrum in kaart gebracht. Dit in het kader van het onderzoek naar het stedelijke hitte-eiland-effect, dat zeer schadelijk kan zijn voor de mensen die wonen en werken in grote steden.

Het stedelijke klimaat is buitengewoon belangrijk voor het welzijn van mensen. Maar in detail is er nog maar weinig van bekend. Het stedelijke klimaat is heel anders dan dat in het landelijk gebied. In de binnenstad is het beduidend warmer dan in buitenwijken en het platteland.

“Dit hitte-eiland-effect wordt steeds belangrijker omdat de verstedelijking overal ter wereld toeneemt,” zegt Meteorologie-hoogleraar Bert Holtslag. “De verwachting is dat, vanwege de klimaatverandering, perioden met extreme warmte in steden zowel in frequentie als intensiteit zullen toenemen. Dit kan ten koste gaan van de leefomgeving en de gezondheid van mensen die er wonen en werken. Zo heeft volgens een recente studie de hittegolf die Europa in 2003 overviel geleid tot zo’n 70.000 sterfgevallen die direct aan de extreme warmte zijn toe te schrijven. Met name kwetsbare groepen zoals ouderen zijn gevoelig voor de extra warmte die verwacht wordt. Maar het is ook een economisch probleem, want hitte gaat ten koste van de productiviteit.”

Warmteontwikkeling gedetailleerd in kaart
Als we de leefbaarheid van onze binnensteden willen waarborgen, moeten we dus meer weten over warmteontwikkeling in steden, en hoe we hier mee om moeten gaan.

Behalve de noodzaak tot bouwkundige en ontwerpaanpassingen van onze binnensteden (“meer groen, meer lucht”) moeten we de warmteontwikkeling ook veel meer in detail brengen. Bert Holtslag: “Met het project ‘Summer in the City’ ontwikkelen we een systeem waarmee we het warme weer in de stad gedetailleerd in kaart willen brengen. Met onze meetopstellingen, die nu in Amsterdam staan en ook al in bijvoorbeeld Wageningen hebben gestaan, brengen we de ruimtelijke variabiliteit van het microklimaat in de stad in kaart. Dat is niet alleen relevant voor bijvoorbeeld overheden en gezondheidsdiensten om de gevolgen van hittestress bij mensen te voorkomen of verminderen, maar ook voor stedelijke ontwerpers om bij de herinrichting van steden beter rekening te kunnen houden met de leefbaarheid tijdens warme zomers.”

Categorie:
Tag(s):