woensdag, 22. januari 2014 - 20:50 Update: 03-07-2014 0:44

Diaconnesse ziekenhuis onderzoekt mogelijke besmetting HIV

Foto van ziekenhuis medisch specialist | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Meppel

Patiënten die in de periode van 5 november tot 23 december 2013 voor een blaasonderzoek met een cystoscoop zijn onderzocht in het Diaconessenhuis Meppel worden uit voorzorg door het ziekenhuis teruggeroepen. Dit meldt het Diaconnesse ziekenhuis woensdag.

'Het gaat om 198 patiënten', aldus het ziekenhuis.

Blaasonderzoek
Op 23 december is tijdens een reguliere controle aan het licht gekomen dat de scopen die gebruikt worden bij blaasonderzoek niet op een juiste manier zijn gedesinfecteerd. Daarom roept het Diaconessenhuis de patiënten die het betreft op om zich te laten testen.

HIV of Hepatitis
Zij ontvangen een brief met informatie, en een oproep voor een onderzoek naar een eventuele besmetting met Hepatitis B, Hepatitis C of HIV. Hoewel de kans op infectie zeer klein is, wil het Diaconessenhuis uitsluiten dat patiënten een infectie hebben opgelopen.

De scopen worden na ieder onderzoek handmatig en machinaal gereinigd en gedesinfecteerd volgens standaard procedures. In de periode van 5 november tot 23 december zijn de scopen wel gereinigd, maar niet op de juiste manier gedesinfecteerd. Het ziekenhuis is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak en heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) op de hoogte gesteld. De inspectie is positief over het plan van aanpak en stemt in met de maatregelen.

De scopen zijn op 23 december gecontroleerd, er zijn geen bacteriën op aangetroffen. Dit sluit echter niet uit dat er besmetting met een virus kan zijn opgetreden.

Uit onderzoek van andere ziekenhuizen die met een vergelijkbare situatie van onjuiste desinfectie van scopen te maken hebben gehad, is gebleken dat de kans op besmetting met een virus weliswaar zeer klein is, maar dat bloedonderzoek nodig is om dit met zekerheid uit te sluiten.

Zowel de door ons geraadpleegde nationale deskundigen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben bevestigd dat het risico op overdracht gering is, maar dat het verstandig is een bloedonderzoek uit te voeren.

Testen patiënten
De benaderde patiënten kunnen zich de komende dagen op kosten van het ziekenhuis laten testen. Na ongeveer vijf werkdagen is de uitslag bekend. De patiënt wordt hierover geïnformeerd.