donderdag, 24. juli 2014 - 14:07 Update: 24-07-2014 14:10

Digitaal uitwisselen medische gegevens mag

Foto van computers en beeldschermen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De vordering van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), om de invoering en verdere ontwikkeling van een systeem voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens te verbieden, is woensdag door de rechtbank afgewezen. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland bekendgemaakt.

De rechtbank oordeelde dat de manier waarop het systeem is ingericht  niet in strijd is met de wet bescherming persoonsgegevens.
 
Privacy gewaarborgd
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ontwikkelt een systeem waarbij via een  “Landelijk Schakelpunt” elektronische uitwisseling  van medische persoonsgegevens plaatsvindt. Registratie en verwerking van deze gegevens zijn alleen toegestaan als de privacy van een patiënt voldoende is gewaarborgd. De wet beschermingspersoonsgegevens ziet daarop toe. 

Uitwisseling van medische gegevens via het “Landelijk Schakelpunt” kan alleen als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen. Ook oordeelde de rechtbank dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat de uitwisseling van de medische gegevens op een veilige wijze plaatsvindt. 
 
Geen schending geheimhoudingsplicht
Een waarnemend huisarts die medische gegevens opvraagt, krijgt een “professionele samenvatting” van het dossier van de huisarts te zien. Dat zijn alleen gegevens die van belang zijn. Het is ook mogelijk dat een patiënt in overleg met de huisarts bepaalde informatie uitsluit. De rechtbank is daarom van oordeel dat huisartsen hun wettelijke geheimhoudingsplicht niet schenden als zij hun medewerking geven aan deze vorm van gegevensuitwisseling.

Categorie:
Provincie: