vrijdag, 28. februari 2014 - 18:47 Update: 03-07-2014 0:41

Dijksma wil alternatieven voor dierproeven

Dijksma wil alternatieven voor dierproeven
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

'Alleen een dierproef als er echt geen alternatief is', dat is het uitgangspunt voor staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in het plan van aanpak ‘Dierproeven en alternatieven’ dat zij vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

De Dierenbescherming, die vorige week een actie tegen onnodige dierproeven startte, is enthousiast over de plannen van Dijksma. Met het plan wil Dijksma kennis over alternatieven vergroten en toe laten passen in de praktijk. De Dierenbescherming ziet prima aanknopingspunten om uiteindelijk tot een verbod op de overbodige dierproeven te komen, onderwerp van haar actie en petitie, die al bijna 40.000 keer is getekend. Staatssecretaris Dijksma over haar plan: "Iedere dierproef die wij overbodig kunnen maken telt. Nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor alternatieven. Alleen kan de kennis daarover nog beter gedeeld worden. Samen met onderzoekers en dierenwelzijnsorganisaties gaan wij alle kennis en mogelijkheden ten volste benutten om zo onnodig dierenleed te besparen." In komende maanden worden de acties samen met wetenschap, bedrijfsleven en dierenwelzijnsorganisaties verder uitgewerkt in onder meer een convenant. Voor de zoektocht naar alternatieven is aanvullende financiering nodig. Hiervoor wordt een denktank opgericht. De aanstaande wijziging van de Wet op de dierproeven biedt daarnaast meer mogelijkheden om alternatieven te stimuleren. En in samenwerking met onder meer de Dierenbescherming wordt er verder gewerkt aan een adoptieplan voor voormalige proefdieren.
Provincie: