vrijdag, 6. juni 2014 - 15:47 Update: 03-07-2014 0:35

Dijsselbloem:REAAL deze zomer in de verkoop

Foto van geldautomaat SNS | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat SNS REAAL nog deze zomer start met het proces dat moet leiden tot de verkoop van verzekeraar REAAL N.V., nu nog onderdeel van het genationaliseerde SNS REAAL.

Het kabinet kiest ervoor om daaropvolgend ook verzekeraar ASR naar de markt terug te brengen. De ministerraad heeft vrijdag met het plan ingestemd. Het kabinet volgt daarmee het advies van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), die de aandelen van de Staat in onder andere ASR en SNS REAAL beheert.

Verkoopproces REAAL
Al direct bij de nationalisaties van Fortis Nederland/ABN AMRO (3 oktober 2008), waarvan ASR deel uitmaakte, en SNS REAAL (1 februari 2013) kondigde het kabinet aan de financiële instellingen terug te brengen naar de markt zodra dat mogelijk en verantwoord is. Het besluit om de verkoop van verzekeraar REAAL in deze zomer te starten past binnen de afspraken die met de Europese Commissie zijn gemaakt in het herstructureringsplan van SNS REAAL om bank en verzekeraar te splitsen. Minister Dijsselbloem zal NLFI een volmacht verlenen om het verkoopproces van REAAL te starten en uit te voeren. REAAL wordt verkocht via een onderhandse verkoop (controlled auction), zoals ook gemeld in de brief aan de Kamer uit december 2013. Daarbij wordt een brede groep partijen uitgenodigd een bod te doen op REAAL. De belangen van de polishouders worden beschermd via het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Verkoop ASR
De eerdere aankondiging om ASR terug te brengen naar de markt met een dual track benadering blijft overeind. Dit betekent dat ASR en NLFI zich voorbereiden op een beursgang en gelijktijdig de mogelijkheden voor een consolidatie met andere verzekeraars onderzoeken. Bij afwezigheid van Europese eisen kan met de verkoop van ASR worden gewacht tot de markt voldoende ruimte biedt voor een geslaagde verkoop. Het advies van NLFI over het verkoopproces van ASR en de uitwerking ervan volgt na de verkoop van REAAL en de aangekondigde beursgang van Nationale Nederlanden – een derde verzekeraar – in grofweg dezelfde periode.

Mogelijke rol ASR in verkoop REAAL
Het kabinet volgt het advies van NLFI op om ASR onder voorwaarden toe te staan deel te laten nemen aan het open verkoopproces van REAAL. ASR zal voor een eventuele overname mogelijk nieuw eigen vermogen aantrekken. Uitgifte van nieuwe kapitaalinstrumenten zal pas plaatsvinden als ASR een winnend bod op REAAL uitbrengt. Of minister Dijsselbloem goedkeuring verleent aan een bod van ASR hangt af van de beoordeling van het business- en financieringsplan van ASR voor een overname van REAAL. ASR zal deze stukken pas kunnen opstellen tijdens het verkoopproces van REAAL, op basis van boekenonderzoek.

Organisatorische aanpassing NLFI
NLFI neemt bij een eventuele deelname van ASR aan het verkoopproces van REAAL extra interne maatregelen om belangenvermenging of oneerlijke concurrentie te voorkomen. Zo zal NLFI met twee volledig gescheiden teams werken (Fire walls). Dit komt onder meer tot uiting in huisvesting op afzonderlijke locaties en het gebruik van volledig gescheiden ICT-systemen. NLFI is opgericht om het aandeelhouderschap van de Staat in de financiële instellingen op een zakelijke en niet-politieke wijze in te vullen en de belangen als aandeelhouder en beleidsmaker op transparante wijze te scheiden.

Begrotingsimpact
De verkoopopbrengsten van REAAL komen in eerste instantie SNS REAAL als verkoper ten goede. SNS REAAL zal met de opbrengsten de zogenaamde double leverage naar beneden moeten brengen, zoals ook gemeld in de brief aan de Kamer uit december 2013. Daarmee ontstaat ruimte om af te lossen op het overbruggingskrediet van € 1,1 miljard dat de Staat op advies van DNB bij nationalisatie aan SNS REAAL heeft verstrekt.

Categorie: