maandag, 6. januari 2014 - 10:12 Update: 03-07-2014 0:45

Dossiers huisartsen beter op orde door beloning

Dossiers huisartsen beter op orde door beloning
Foto: Archief FBF.nl
Dossiers huisartsen beter op orde door beloning
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Medische dossiers van huisartsen zouden volledig en up-to-date moeten zijn.

Met een eenmalige financiële vergoeding hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland geprobeerd dit te stimuleren en zo de volledigheid van de dossiers te verbeteren. Deze aanpak is succesvol, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vakblad SynthesHis.

In de zomer van 2013 blijken ruim 4700 (95%) van de 4900 huisartsenpraktijken in Nederland bij minstens 70% van de consulten een diagnose in het dossier te hebben genoteerd. Bijna 80% van de praktijken doet het zelfs aanzienlijk beter dan deze norm, door bij meer dan 90% van de consulten een diagnose vast te leggen.

Eenmalige vergoeding

Een volledig medisch dossier is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Want ontbrekende informatie kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom is in 2012 en 2013 de kwaliteit van de dossiervorming de basis voor de verdeling van de zogenoemde variabiliseringsgelden. Huisartsen krijgen in 2013 een eenmalige vergoeding als zij bij minstens 70% van de consulten een diagnose in het dossier hebben vastgelegd.

Verbetering

In januari 2013 namen 1700 praktijken deel aan een voormeting. Daarin bleek nog minder dan 85% van de praktijken te voldoen aan de norm. De sterkste verbetering was zichtbaar bij praktijken die bij de voormeting hun dossiers relatief slecht op orde hadden.

Overzicht

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) analyseerde twee metingen die zijn uitgevoerd door de leveranciers van de huisartsinformatiesystemen. NIVEL-onderzoeker Robert Verheij: “Door deze eenmalige vergoeding is het vastleggen van diagnoses bij de huisartsen significant verbeterd. Zij hebben hierdoor nu een vollediger overzicht van wat hun patiënten mankeren en een beter totaaloverzicht van de gezondheidsproblemen in hun praktijk. Een goede verslaglegging is essentieel voor goede kwaliteit van zorg.”