donderdag, 23. januari 2014 - 12:34 Update: 03-07-2014 0:44

Dreiging leenstelsel leidt tot forse toename studenten universiteiten

Foto van studenten VU | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De totale instroom van nieuwe eerstejaarsstudenten in de universitaire bachelor is 45.377; daarmee is de instroom met 7% gestegen ten opzichte van 2012. Dit meldt de vereniging van universiteiten (VSNU) donderdag.

De groei komt met name door een grotere vwo-instroom. Vwo’ers besluiten vaker om direct na het behalen van het vo-diploma te gaan studeren aan de universiteit in plaats van een tussenjaar te nemen om te werken of te reizen. Deze stijging is 11% ten opzichte van 2012.

Dreiging leenstelsel
Een aannemelijke verklaring voor deze forse stijging is de voorgenomen invoering van het sociaal leenstelsel. De invoering van dit wetsvoorstel is inmiddels uitgesteld, maar zou betekend hebben dat studenten die zich een jaar later inschrijven geen basisbeurs meer ontvangen.

Stijgingen in sectoren Landbouw, Natuur & Techniek
De stijging van de instroom van nieuwe studenten is het grootst bij de opleidingen in de sectoren Landbouw (+22%), Natuur (+13%) en Techniek (12%). In alle sectoren stijgt het aantal aanmeldingen, uitgezonderd de Rechtenstudies (-2%). De landelijke fixus die hier dit collegejaar van kracht is, lijkt daarvan de oorzaak. Opvallend is dat na een jarenlange daling van de studentenaantallen ook de sector Taal & Cultuurstudies weer in de lift zit (+12%).

Populairste studies
De opleidingen binnen de sectoren Gedrag & Maatschappij en Economie hebben nog steeds de grootste aantrekkingskracht. Binnen deze sectoren studeren de meeste studenten. De populairste bachelorstudies uitgedrukt in nieuwe eerstejaarsinstroom zijn dit jaar Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde, Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde.

Totaalbeeld inschrijvingen
Het totale aantal ingeschreven studenten op universiteiten bedraagt dit collegejaar 248.247. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van 2012.

Toename studentenmobiliteit
Het komt steeds vaker voor dat studenten een masterstudie aan een andere universiteit volgen dan waar ze hun bachelorstudie hebben afgerond. Het gaat hier om 4.510 studenten, wat 12% is van het totale aan masterstudenten.

Toename buitenlandse studenten
Het aantal studenten uit het buitenland dat voor het eerst een opleiding start aan een Nederlandse universiteit is met 5% gestegen tot 11.756 studenten. Het gaat dan om studenten die zich inschrijven voor een volledige opleiding. Duitsland levert nog steeds de meeste studenten, gevolgd door China, Griekenland en Groot-Brittannië. Italië completeert de top 5, waarmee de Belgen uit de top 5 verdwijnen naar een zesde plek.

Minder diploma’s afgegeven, maar toch op verwacht niveau
In het vorige studiejaar zijn er minder bachelor- en masterdiploma’s afgegeven. 33.812 studenten ontvingen een bachelordiploma en 35.864 studenten een masterdiploma. Dat is een daling van respectievelijk 8% en 11% ten opzichte van het vorige collegejaar. Deze getallen zijn allerminst zorgelijk. De diploma-aantallen waren het voorgaande studiejaar exceptioneel hoog door de dreiging van de langstudeerboete. Studenten hebben toen erg hun best gedaan om hun opleiding af te ronden. Nu de langstudeerboete van tafel is, zien we dat het aantal afgegeven diploma’s weer op het verwachte niveau zit en ten opzichte van 2010 wel gestegen is.