donderdag, 16. januari 2014 - 11:23 Update: 03-07-2014 0:44

Drie aanhoudingen tijdens inval bungalowpark Putten

Drie aanhoudingen tijdens inval bungalowpark Putten
Putten

In een bungalowpark op de Veluwe in Putten is politie, Belastingdienst en UWV vanochtend binnengevallen. Daarbij zijn drie aanhoudingen verricht.

De gemeente Putten wil dat recreatiebedrijven gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel, namelijk recreëren. De gemeente heeft geconstateerd dat dit op een aantal recreatiebedrijven niet het geval is.

De actie van vandaag valt binnen het project Vitale Vakantieparken dat in 2013 gestart is binnen de Regio Noord Veluwe. Zowel de recreatieverblijven als iedereen die op het recreatieterrein was werdn gecontroleerd. Iedereen die het terrein verliet of betrad , werd ook worden gecontroleerd. De controle richte zich vooral op registratie van personen die zich op het terrein bevonden. Daarnaast wordt er gekeken naar de reden van hun verblijf in het kader van de aanpak van permanente bewoning en veiligheid, controle op schoolverzuim en sociale misstanden.

De controle van vandaag sluit aan bij de doelstellingen van de laatste pilaar, veiligheid en leefbaarheid. Het interventieteam bestond uit medewerkers van de gemeente Putten, UWV, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Inspectie SZW, Marechaussee, Openbaar Ministerie, Vreemdelingenpolitie en Politie.

De gemeente Putten wil met deze actie zicht krijgen op wie er verblijven op het terrein, onrechtmatige en onveilige woonsituaties terugdringen, zorgmijders en andere daarmee samenhangende misstanden traceren en openstaande boetes en belastingaanslagen innen.

Provincie:
Blik op 112: