donderdag, 5. juni 2014 - 21:37 Update: 03-07-2014 0:35

Economiestudie in 8 jaar belasting betalen terugbetaald

Foto van 500,- euro biljet | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Een economiestudie aan de universiteit kost de overheid ongeveer €73.000. Daarnaast betaalt de student nog zo’n €12.000 zelf. Dit heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht.

Een meisje dat direct na het afronden van deze studie aan het werk gaat, heeft de overheidsbijdrage in 8 jaar na het afstuderen terugbetaald aan inkomstenbelasting. De kosten die de studente en haar ouders zelf hebben gemaakt zijn in 4 jaar terugverdiend.

Een mbo-opleiding techniek kost de student ongeveer €3.000 en de overheid ongeveer €48.000 (voor de beroepsopleidende leerweg op niveau 1 of 2). Een jongen die deze opleiding afrondt en direct daarna gaat werken, heeft de overheidsbijdrage in 15 jaar na het voltooien van de opleiding terugbetaald aan inkomstenbelasting. De eigen bijdrage wordt al binnen een jaar na het afstuderen terugverdiend.

Dit zijn twee van de uitkomsten van het Scholierenonderzoek dat op 5 juni 2014 is gepubliceerd. De Algemene Rekenkamer rekende de rendementsmomenten van opleidingsroutes door die volgen op een vwo, havo of vmbo opleiding.


De Algemene Rekenkamer maakt in het onderzoek onderscheid tussen de kosten en opbrengsten van een opleiding voor studenten en hun ouders zelf (privaat), en die voor de rijksoverheid (publiek). Voor opleidingsroutes die volgen op een vmbo, havo of vwo opleiding is berekend na hoeveel jaar een student die de betreffende opleidingsroute volgt zowel de private als de publieke investeringen heeft ‘terugverdiend’. Dit worden de ‘rendementsmomenten’ genoemd.

DJ Armin van Buuren ging naar een gymnasium en studeerde later rechten aan de universiteit van Leiden. Volgens de webtool van de Algemene Rekenkamer kostte deze opleidingsroute Armin en zijn ouders ongeveer € 12.000 en de overheid ongeveer €73.000.

5 Jaar na het afstuderen verdienen rechtenstudenten bijna €50 000 per jaar. Voor jongens is het privaat rendementsmoment voor deze opleidingsroute 4 jaar na het behalen van het diploma bereikt, het publiek rendementsmoment na 8 jaar.

Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer over de waarde van onderwijs: ‘Onderwijs maakt je rijker, en niet alleen financieel. Onderwijs kost geld, maar het levert jou en de samenleving ook iets op. Het levert jou persoonlijk een hoger salaris op en hierdoor ontvangt de rijksoverheid meer belasting. Plus alle opbrengsten van onderwijs die niet in euro’s uit te drukken zijn’

BNN presentatrice Sophie Hilbrand deed na de havo een opleiding marketing en communicatie. Deze opleiding kost de overheid zo’n €65.000, ouders en student zelf betalen nog zo’n €13.000. Afgestudeerden hebben de investering van het Rijk gemiddeld in 13 jaar na het behalen van het diploma terugbetaald aan inkomstenbelasting.

De vraag om een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van onderwijs komt van scholieren van het Augustinianum uit Eindhoven. Zij wonnen in 2013 een prijsvraag van de Algemene Rekenkamer met deze onderzoeksvraag. De Algemene Rekenkamer voert het onderzoek uit in het kader van haar 200-jarig bestaan.

De Algemene Rekenkamer verkende tijdens het onderzoek de mogelijkheden van nieuwe presentatie- en communicatietechnieken. De resultaten van het scholierenonderzoek zijn terug te vinden in een interactieve webtool waarin iedereen voor zijn eigen opleiding de private en publieke rendements- momenten kan bekijken. Facebook werd door het onderzoeksteam gebruikt om gedurende het onderzoek te overleggen met scholieren.