donderdag, 25. september 2014 - 22:31 Update: 25-09-2014 22:59

Een derde van de Nederlanders is eenzaam

Een derde van de Nederlanders is eenzaam
Foto: SXC

Donderdag is de Week van de Eenzaamheid begonnen.

Uit een onderzoek van EenVandaag blijkt dat vrijwel net zoveel jongeren als ouderen zich eenzaam voelen. EenVandaag ondervroeg 1400 jongeren onder de 24 jaar. Daarvan bleek 33 procent zich eenzaam te voelen, 22 procent voelt zich matig eenzaam en 11 procent zelfs sterk eenzaam.  Van de 19.000 volwassenen die ondervraagd werden, gaf 32 procent aan zich eenzaam te voelen, 18 procent matig eenzaam en 14 procent sterk eenzaam. Hieruit blijkt dat bijna net zoveel jongeren als ouderen zich eenzaam voelen.

Bij ruim de helft van de jongeren bleek de eenzaamheid hun dagelijkse leven behoorlijk  te beïnvloeden. Een deelnemer tegenover EenVandaag: 'Eenzaamheid heeft een sterke invloed mijn leven. Ik ga heel weinig de deur uit, omdat ik geen mensen heb om iets mee te doen. Ik durf zelf geen initiatief te nemen: het heeft invloed op mijn zelfvertrouwen. Ik ga minder over mezelf denken. Ik slaap soms slecht en kan me niet goed concentreren op huiswerk.'

Veel jongeren gaven aan dat hun verlegenheid een grote rol speelt. Ze durven geen contact te leggen en hebben daardoor weinig vrienden.

Op social media hebben de ondervraagde eenzame jongeren hebben nauwelijks minder vrienden. Maar ze hebben wel minder face-to-face vriendschappen. De jongeren die eenzaam zijn geven aan circa zes echte vrienden te hebben; hierbij laten ze weten dat de kwaliteit en diepgang van die vriendschappen vaak te wensen overlaat. Acht op de tien (79%) eenzame jongeren zou meer vrienden willen hebben.

Tweederde van de sterk eenzame jongeren wil de eenzaamheid graag doorbreken. Vaak leggen ze de oorzaak van de eenzaamheid bij zichzelf en hebben ze een lager gevoel van eigenwaarde.

Categorie: