vrijdag, 25. april 2014 - 9:07 Update: 03-07-2014 0:37

Eerwraak neemt nog steeds toe

Foto van politieonderzoek | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Er is een stijgende lijn te zien in het aantal gevallen waarbij het vermoedelijk om eerwraak gaat. Dit staat in het jaarrapport van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

Afgelopen jaar werden er in Nederland 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Hierbij zou het om zeventien gevallen gaan waarbij iemand om het leven kwam. In 2012 was dit aantal nog vijftien en in 2011 werden er negen gevallen geregistreerd. 

Het gaat bij de meldingen van eerwraak in veel gevallen om bedreiging, mishandeling, verkrachting of zelfs moord. Tevens zijn er gevallen bekend van al dan niet gedwongen zelfmoord.

De meldingen komen vooral uit de Marokkaanse-, Turkse-, Afghaanse- of Irakesegemeenschap.