vrijdag, 31. januari 2014 - 21:19 Update: 03-07-2014 0:43

Einde dubbele kinderbijslag moskee-internaten slechts eerste stap voor VVD

Foto van moskee | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

VVD Tweede Kamerlid Malik Azmani is blij dat het kabinet eindelijk een streep zet door de dubbele kinderbijslag die ouders krijgen als ze hun kind op een moskee-internaat plaatsen, zo meldt de VVD op haar site.

De liberale  Malik Azmani diende vorig jaar een motie in omdat een moskee-internaat geen integraal onderdeel uitmaakt van het Nederlandse onderwijssysteem en op deze manier indirect wordt gefinancierd.

‘We draaien de duimschroeven aan. Moskee-internaten maken geen deel uit van het Nederlandse onderwijssysteem. Kinderen overnachten daar, krijgen koranonderwijs en worden bijgespijkerd over hun vaderland. Ze groeien te geïsoleerd op en komen dus te weinig in contact met de Nederlandse samenleving. Het moet gedaan zijn met het afzonderen van kinderen. Dit is schadelijk voor de opvoeding en integratie van deze kinderen. En dus voor de samenleving op den duur’, stelt Azmani.

De VVD wil voorkomen dat overheidsgeld gebruikt wordt om deze internaten te stimuleren. Ondanks dat minister Asscher aanvankelijk terughoudend op het voorstel van Azmani reageerde, is er nu toch een belangrijke stap gezet. Voor de VVD’er is dit echter pas een eerste stap. ‘Er is onvoldoende toezicht op deze internaten, dit komt de kinderen niet ten goede. Ik hoop dat de minister doorpakt en ook het toezicht op deze internaten verder gaat verbeteren met wettelijk afdwingbare maatregelen. Integratie moet voorop staan, niet segregatie,’ aldus Azmani.

Provincie: