vrijdag, 19. september 2014 - 17:58 Update: 19-09-2014 22:39

Eindhoven gaat 700 asielzoekers onderbrengen

Eindhoven regelt opvang van 700 asielzoekers
Foto: Archief EHF
Eindhoven

Eindhoven krijgt een tijdelijke opvanglocatie voor 700 vluchtelingen over een periode van 2 jaar. Dit heeft de gemeente Eindhoven vrijdag bekendgemaakt.

‘Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Eindhoven verzocht om het voormalig verzorgingstehuis ‘De Orangerie’ aan de Castiliëlaan tijdelijk in gebruik te mogen nemen als vluchtelingenopvang. Het COA vraagt hierom vanwege de enorme instroom van vluchtelingen en de daaruit volgende capaciteitsbehoefte’, aldus de gemeente. 

Het verzoek van de opvanglocatie voor vluchtelingen hangt nauw samen met een dringende oproep die staatssecretaris Teeven op 14 september jl. deed aan zijn collega’s in het kabinet én aan gemeentes, om alle mogelijkheden die er zijn voor nieuwe opvanglocaties maximaal te faciliteren. 

Het Eindhovens college van burgemeester en wethouders is van mening dat een stad als Eindhoven hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen. De gemeente staat dan ook positief ten opzichte van het verzoek van het COA. Naast Eindhoven hebben ook gemeenten als Breda, Doetinchem, Maastricht en Middelburg aangegeven hun verantwoordelijkheid te nemen.

Maximaal 700 vluchtelingen, uitgaande van een periode 2 jaar
Het COA wil het voormalige verzorgingstehuis de Orangerie in gebruik nemen als opvanglocatie omdat er de infrastructuur en de woon- en kantoorruimten aanwezig zijn om de opvang van een grote groep mensen op korte termijn mogelijk te maken. 

Het complex wordt zo snel mogelijk omgebouwd naar een veilig en leefbaar opvangcentrum, dat voldoet aan de kwaliteitseisen en dat huisvesting biedt aan maximaal 700 vluchtelingen, uitgaande van een periode van 2 jaar. In de tussentijd start het COA een haalbaarheidsonderzoek op voor een vaste opvanglocatie binnen de gemeentegrenzen. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners in het tijdelijk opvangcentrum terecht omstreeks 1 november 2014.

Forse toename asielzoekers
Het COA heeft te maken met een onverwachte, plotselinge en grote stijging van de bezetting op de opvanglocaties. Sinds de tweede helft van 2013 is er een forse toename van de instroom van het aantal vluchtelingen. De opgave voor 2014 werd geschat op de instroom van 15.000 vluchtelingen, inmiddels is dit bijgesteld tot 30.000 voor 2014 en 25.000 voor 2015. 

De huidige opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is daar niet op berekend. Er zijn verschillende redenen voor de stijging van de bezetting. Er is sprake van een verhoogde instroom, onder andere uit Eritrea en Syrië. Ook is er sprake van een toename van het aantal vergunninghouders, die wachten op een woning binnen een Nederlandse gemeente. De recente ontwikkelingen - onder andere in Irak - doen vermoeden dat de instroom voorlopig niet afneemt.

Provincie:
Tag(s):