woensdag, 2. juli 2014 - 18:07 Update: 03-07-2014 0:33

€ 11 miljoen voor sectorplan luchtvaart

sectorplan, luchtvaart
Foto: Archief FBF
Den Haag

Er komt in totaal € 11 miljoen beschikbaar voor een sectorplan in de luchtvaart.

Het kabinet betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door de werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is bestemd voor scholing en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Minister-president Rutte en minister Asscher hebben dat bekendgemaakt tijdens een gezamenlijk werkbezoek aan Schiphol waar zij spraken met werknemers die door het sectorplan aan de slag zijn geholpen. Daarvoor bezochten zij een opleidingsinstituut voor specialistisch vakmanschap in Utrecht waar ze bekendmaakte dat het sectorplan ambacht goed is gekeurd voor in totaal € 3 miljoen.

In totaal heeft het kabinet € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn al plannen goedgekeurd voor de bouw, het transport, de uitzendbranche, de kinderopvang, de schilders en de metaalsector.

Belangrijkste afspraken in de luchtvaartsector:

·700 extra leerwerkplaatsen voor jongeren

·Bij- en omscholing van 4500 werknemers

·370 trajecten om ongediplomeerde, oudere medewerkers aan een certificaat te helpen

In de luchtvaart werken ruim 85.000 mensen. Het sectorplan richt zich met name op beveiligers, dienstverleners aan passagiers en reizigers, vliegtuigtechnici, vliegtuigafhandeling en luchtvrachtafhandeling. In de komende jaren verwachten ze een tekort aan werknemers vanwege de vergrijzing en uitbreiding van de sector.

Provincie: