vrijdag, 21. februari 2014 - 13:46 Update: 03-07-2014 0:41

EU wil snelle vergroting militaire capaciteit

Foto van militairen bij helikopter | Min. Defensie
Foto: Min. Defensie
Brussel/Den Haag

De komende periode gaan de 28 Defensieministers van de EU vaart maken met het versterken van de gezamenlijke militaire capaciteit en slagkracht.

Dit moet met name gebeuren door nog meer samen te werken. De ministers zijn hiervoor bijeen in Athene.

De Europese Raad van Regeringsleiders concludeerde vorig jaar december dat het van groot belang is dat Europa zijn Defensiecapaciteit versterkt. Tijdens de huidige 2-daagse top werken de Defensieministers dit verder uit.

Diepgaand debat
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert riep haar collega’s op tot een diepgaand debat over het raamwerk dat de komende jaren sturing moeten geven aan de capaciteitsversterking. Ze benadrukte hierbij het belang van de betrokkenheid van de nationale parlementen.

Verder steunde de minister het voorstel van haar Zweedse collega om bij de volgende bijeenkomst stil te staan bij de politieke besluitvorming rond de inzet van de EU-Battlegroup.

Oekraïne
Terwijl de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeen waren vanwege de situatie in Oekraïne, uitten de ministers van Defensie tijdens de vergadering in Athene ook hun zorgen. Secretaris-generaal van de NAVO Anders Fogh Rasmussen riep de Oekraïense strijdkrachten op neutraal te blijven en zich niet tegen het eigen volk te keren.

Bijgepraat
Ook werden de ministers in Athene bijgepraat door de commandanten van lopende militaire missies, zoals in Mali. Een aparte sessie ging over de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek en de voorbereidingen voor de inzet van de Europese missie EUFOR CAR. Nederland levert voor deze missie geen troepen, maar wel 2 stafofficieren voor het hoofdkwartier in de hoofdstad Bangui.

Categorie: