woensdag, 12. februari 2014 - 21:23 Update: 03-07-2014 0:42

Financieel voordeeltje van 30,- euro voor Lissenaren

Foto van belasting envelop geld | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Eind februari ontvangen alle Lissese huishoudens een aanslag voor de afvalstoffenheffing. 'De meerpersoonshuishoudens hebben daarbij onbedoeld een klein voordeel', meldt de gemeente Lisse woensdag.

'De aanslag gaat namelijk abusievelijk uit van een verkeerd tarief. Deze fout vangen wij op binnen de gemeentelijke reserve reiniging', aldus de gemeente.

30,- euro
De meerpersoonshuishoudens hebben dit jaar een eenmalig voordeel van 30,- euro. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat deze fout in de toekomst opnieuw gemaakt kan worden.

Van een verrekening in de tariefstelling van volgend jaar is geen sprake. De tarieven voor 2015 en verder bepaalt de gemeente via de normale berekeningswijze.