vrijdag, 28. februari 2014 - 16:08 Update: 03-07-2014 0:41

Fiscus helpt handje met invullen aangifte

Foto van belastingenvelop met euro munten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De slogan 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' van de Belastingdienst wordt vanaf 1 maart voor ongeveer 10 miljoen particulieren in de praktijk gebracht.

10 miljoen ingevulde aangiftes
De Belastingdienst stelt dan voor miljoenen Nederlanders de vooraf ingevulde belastingaangifte ter beschikking. Dit jaar is de aangifte voor ongeveer zes miljoen particulieren volledig vooraf ingevuld. Voor ongeveer vier miljoen mensen is de aangifte gedeeltelijk ingevuld.

Nieuw is dat de fiscus dit jaar ook de aftrekbare premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vooraf invult. Mensen hoeven de aangifte alleen nog maar te controleren, wijzigen of aan te vullen en deze uiterlijk 1 april 2014 in te dienen.

De service- en controlethema's van dit jaar zijn zorgkosten zoals dieetkosten en medicijnen, hypotheekverhoging, persoonsgebonden budget, gastouders, giften en vermogen in het buitenland. Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst meerdere service- en controlethema's.

Over deze thema's krijgen de mensen die daarmee te maken hebben, extra informatie via een brief. Daarin wordt meer uitleg gegeven over onderwerpen uit de aangifte waarbij relatief vaak fouten worden gemaakt bij het invullen.

Aangifte-app
Dit jaar stelt de Belastingdienst voor het eerst een aangifte applicatie beschikbaar voor de tablet: de Mijn aangifte-app. Het is een proef. De app is in eerste instantie alleen geschikt voor de eenvoudige aangifte, die volledig vooraf is ingevuld en waarin niets gewijzigd of aangevuld hoeft te worden. Na de aangifteperiode wordt de proef geëvalueerd. De app is vanaf 1 maart maximaal 200.000 keer te downloaden.

Zo snel mogelijk duidelijkheid
Belastingplichtigen die vóór 1 april a.s. aangifte doen, krijgen in veel gevallen al voor 1 juli een definitieve aanslag. Vorig jaar ontvingen ruim 2,4 miljoen mensen voor 1 juli een definitieve aanslag in plaats van eerst een voorlopige. Ook dit jaar is zo snel mogelijk duidelijkheid bieden een belangrijk streven van de Belastingdienst.

Gegevens die de fiscus vooraf heeft ingevuld:
• Loon, uitkeringen, pensioenen
• De meeste heffingskortingen
• Hypotheeksaldo en hypotheekschuld en WOZ-waarde van de eigen woning
• Gegevens van overige onroerende zaken in Nederland
• Ingehouden dividendbelasting
• Lijfrentepremies
• Ontvangen studiefinanciering en de studieperiode
• Banksaldi en spaartegoeden
• Waarde effectenportefeuilles
• Leningen en andere schulden
• Buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen
• Premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
• Buitenlandse rekeningen
• De naam van degene van wie u een persoonsgebonden budget ontvangt