donderdag, 16. januari 2014 - 9:32 Update: 03-07-2014 0:44

FNV en Woonbond vragen matiging huurverhoging

Foto van bel in flat | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

FNV en Woonbond vragen de Tweede Kamer de huurverhoging te matigen. In een gezamenlijke brief wijzen zij op het koopkrachtverlies als gevolg van de enorme huurstijgingen.

In 2013 was de gemiddelde huurverhoging 4,6%, wat 1,2% van de koopkracht kostte. “Dit vergroot de tweedeling in Nederland. Juichende verhalen over de opkrabbelende woningmarkt gelden in ieder geval niet voor de drie miljoen hurende huishoudens waarvan een groot deel nu al niet meer rond kan komen. Zij zullen nog meer aan koopkracht moeten inleveren”, aldus Ton Heerts, voorzitter van de FNV.

FNV en Woonbond roepen de Tweede Kamer op om de betaalbaarheid van het huren niet alleen met de mond te belijden, maar ook concrete maatregelen te nemen om de huurverhoging in 2014 binnen de perken te houden. Dat betekent dat huurverhogingen in ieder geval onder de 3% moeten blijven. Nu al houden (volgens berekeningen van het RIGO) meer dan 700.000 hurende huishoudens te weinig geld over voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.

De bonden zien twee opties om de maximale huurverhoging in 2014 te beperken. Het kabinet wil alle huurders, dus ook de laagste inkomens, een extra huurverhoging opleggen van 1,5% op inflatie, waarbij uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 2,5%. De eerste optie is om in ieder geval de extra 1,5% huurverhoging te schrappen.

De tweede optie is om in ieder geval een systeemfout uit de inflatieaanpassing van de huren te halen.

Het inflatiecijfer van 2,5% wordt nu nog berekend met de zogenaamde ‘ongeschoonde consumentenprijsindex’, die gebaseerd is op de veronderstelling dat verhuurders over hun huurinkomsten BTW betalen. In werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een duidelijke fout in de gehanteerde systematiek. “Door uit te gaan van de geschoonde (afgeleide) index kom je uit op een inflatiecijfer van 1,3%. Het is van de gekke dat verhuurders zomaar een extra financieel voordeel wordt gegund.”

Categorie: