woensdag, 15. januari 2014 - 16:27 Update: 03-07-2014 0:44

FNV naar de rechter voor reparatie AOW-gat

FNV naar de rechter voor reparatie AOW-gat
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De FNV stapt naar rechter voor reparatie van het AOW-gat.

De plotselinge verhoging van de AOW-leeftijd treft duizenden mensen die niet voor de overbruggingsregeling in aanmerking komen en die niet hebben kunnen voorzien dat de AOW-leeftijd op zeer korte termijn zou verschuiven.

FNV-bonden zijn naar de rechter gestapt om de Nederlandse staat te dwingen voor deze mensen hun AOW-gat te repareren. Donderdag dient de zaak voor de rechtbank Den Haag. Ruim 200 FNV-leden hebben zich aangemeld om de zitting bij te wonen, aldus de vakbond.

Sinds begin 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Duizenden mensen die al vervroegd met pensioen zijn, of vanwege specifieke regelingen vanwege hun beroepsachtergrond gedwongen al uit dienst zijn, maar nu nog geen 65 zijn, worden ineens opgezadeld met een enorme AOW-gat.

Een groot aantal van deze mensen komt niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling. En omdat zij al gestopt zijn met werken, kunnen zij niet meer anticiperen op deze verhoging. Zij zullen dan moeten rondkomen van bijvoorbeeld hun aanvullend pensioen. Of interen op hun spaargeld, als ze dat al hebben.

Het AOW-gat kan oplopen tot duizenden euro’s. Een gat dat komende jaren steeds verder zal oplopen. In plaats van een oplossing te zoeken voor dit inkomens- en koopkrachtprobleem van duizenden mensen die niet in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling, is het kabinet alleen maar bezig met plannen om de AOW-leeftijd nóg sneller te verhogen vanaf 2016.

Eind januari stuurt het kabinet een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer. De FNV-bonden eisen dat het kabinet een oplossing vindt voor de gedupeerden. Zij hebben na hun werkzame leven gewoon recht op een oude dag met voldoende inkomen en koopkracht. De FNV-bonden hebben er steeds op gewezen dat mensen zich moeten kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, met een eerlijke overbrugging voor diegenen die al met vroegpensioen zijn, en vaak gedwongen ontslagen zijn.

Provincie: