donderdag, 30. oktober 2014 - 15:09

FNV toont misstanden aan bij steigerbouwers NAM en Shell

FNV toont misstanden aan bij steigerbouwers NAM en Shell
Foto: archief
Assen

De cao in de sector steigerbouw wordt structureel overtreden. De controle van grote opdrachtgevers als Shell en de NAM op de aannemers en onderaannemers in hun keten schiet ernstig tekort. Dit levert de opdrachtgevers grote besparingen op. Dit blijkt uit een uitgebreid nalevingsonderzoek van de FNV.

Uit doorrekeningen van de FNV blijkt dat Shell mogelijk 2,5 ton tot ruim 6 ton op loonkosten heeft bespaard tijdens een recente onderhoudsstop in Pernis, uitgaande van een groep van 400 uitzendkrachten. In de gehele sector verdwijnt er mogelijk 33 miljoen euro in totaal, of 11.000 euro per uitzendkracht, in de zakken van werkgevers ergens in de keten, doordat ze gebruik maken van schijnconstructies.

Verantwoordelijkheid

De FNV heeft in een vroeg stadium geprobeerd afspraken te maken over cao-naleving in de steigerbouw met Shell, de NAM en grote aannemers zoals SIPS United. Ook heeft de FNV zowel Shell als de NAM voor aanvang van het nalevingsonderzoek gewezen op hun verantwoordelijkheid voor cao-naleving bij hun aannemers en onderaannemers.

FNV heeft van mei tot en met oktober 2014 op twee bouwplaatsen onderzoek gedaan naar de cao-naleving in de sector steigerbouw. De bond heeft contact gezocht met steigerbouwers bij de onderhoudsstop van Shell in Pernis, en met steigerbouwers die werken aan de uitbreiding van een ondergrondse gasopslag van de NAM in Langelo, Drenthe.

Te laag beloond

Uit de controle van loonstroken is gebleken dat er bij de uitzendkrachten ten onrechte geen rekening wordt gehouden met ADV-dagen. Ook constateerde de FNV dat reisuren (het heen en weer rijden van huis naar een steeds wisselende werkplek) ten onrechte niet worden vergoed aan uitzendkrachten.

FNV constateert verder dat steigerbouwers met jaren werkervaring niet als vakkracht worden erkend, en daardoor te laag worden beloond. Dit gebeurt op een zodanige schaal, dat ook hier sprake is van een schijnconstructie om de lonen te drukken. Uitzendorganisaties in de steigerbouw schalen hun uitzendkrachten verkeerd in waardoor zij een significant lager uurloon ontvangen. Uit berekeningen van de FNV blijkt dat er tussen de € 1,31 en € 3,20 per uur te weinig wordt betaald.

Verdrongen

Er zijn naar schatting zo’n 60 uitzendbureaus actief in de Nederlandse steigerbouwmarkt, waarvan de 16 grootste uitzenders 80 procent van de markt in handen hebben. Deze uitzendbureaus betrekken hun personeel in toenemende mate uit het buitenland. Daarmee zijn de steigerbouwbedrijven regiebedrijven geworden, doen (buitenlandse) uitzendkrachten het werk en worden risico’s afgewenteld. Door onderbetaling worden buitenlandse werknemers goedkoper, en daardoor worden Nederlandse steigerbouwers verdrongen.

Provincie:
Tag(s):