woensdag, 1. oktober 2014 - 17:14 Update: 01-10-2014 20:19

Forse daling dekkingsgraad pensioenfondsen

Dekkingsgraad pensioenfondsen in september fors gedaald
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september met ongeveer 4 procent fors gedaald naar 108%. Dat blijkt woensdag uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

‘Deze forse daling wordt grotendeels verklaard door het effect van de driemaands middeling van de te hanteren rente’, aldus Aon Hewitt. In september is de marktrente licht gestegen. Normaliter zou dit naar verwachting leiden tot een verbetering van de financiële positie van pensioenfondsen, doordat de waarde van de verplichtingen daalt. 

“Onder de huidige rekenregels wordt de rekenrente voor de verplichtingen echter berekend als het driemaands gemiddelde,” stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Hierdoor kan bij een stijging van de marktrente toch de waarde van de verplichtingen toenemen. Als dan ook nog bij een stijging van de marktrente het totaalrendement op de beleggingsportefeuille negatief is, wordt de daling van de dekkingsgraad versterkt.” 

Stijging marktrente leidt tot negatief rendement 
Driessen wijst erop dat de waarde van de obligatieportefeuille door de stijging van de marktrente is gedaald. Het rendement op obligaties bedroeg in september -2.4%. Dit beleggingsverlies kon niet worden gecompenseerd door de aandelen, die slechts een beperkt positief rendement boekten van 0,5%. Doordat de vastgoedportefeuille ook met negatieve rendementen kampte, was het totaalrendement over de maand september negatief, namelijk -1,6%. 

Categorie:
Provincie: