donderdag, 13. november 2014 - 10:05 Update: 13-11-2014 15:51

Forse investering in het Groene Klimaatfonds

Nederland investeert stevig in het Groene Klimaatfonds
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het kabinet trekt op voorstel van minister Ploumen en staatssecretaris Mansveld 100 miljoen euro uit voor een nieuw internationaal klimaatfonds, het Groene Klimaatfonds.

Dit fonds van de Verenigde Naties ondersteunt ontwikkelingslanden bij het terugdringen van CO2 uitstoot (mitigatie) en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie).

Minister Ploumen kondigde de bijdrage aan het Groene Klimaatfonds aan in Rwanda, waar zij momenteel op bezoek is met een handelsmissie van 29 bedrijven. Het bedrag is gereserveerd vanuit de klimaatmiddelen van het ministerie. Minister Ploumen: ‘Het is zaak dat dit fonds binnenkort aan de slag kan. Want de urgentie is groot om tot daden te komen.'

Tijdens de laatste klimaattop in Kopenhagen hebben landen afgesproken een internationaal klimaatfonds op te richten om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij klimaatprojecten. In aanloop naar de klimaattop in december in Lima maken meerdere landen bekend hoeveel zij bijdragen aan het Groene Klimaatfonds. Hiermee wordt een belangrijke impuls geleverd aan de internationale onderhandelingen die volgend jaar in Parijs tot een internationaal klimaatakkoord moeten leiden.

Provincie:
Tag(s):