donderdag, 4. december 2014 - 9:09 Update: 04-12-2014 18:19

Fraudewet te streng voor goedwillende burgers

Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het merendeel van de personen die op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet pleegt niet doelbewust fraude, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman.

Waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren: 'Dit onderzoek laat zien dat het iedereen kan overkomen dat hij de inlichtingenplicht schendt'. Hij vindt dat de hoge boetes niet in verhouding staan tot de ernst van de overtredingen. 'En de pakkans voor echte fraudeurs is er niet door toegenomen.'

Behandeld voelen als criminelen

Iemand met een uitkering die niet of niet tijdig voldoet aan de inlichtingenplicht, moet het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen terugbetalen en krijgt daarnaast nog een boete van 100% van dat bedrag. De vraag of mensen opzettelijk niet aan hun verplichting voldoen of dat er andere redenen zijn waarom zij dit niet kunnen, speelt in de uitvoeringspraktijk nauwelijks een rol. Zij worden beboet alsof zij fraudeerden. De ombudsman kreeg klachten van burgers die van goede wil zijn, maar zich behandeld voelen als criminelen.