woensdag, 8. oktober 2014 - 14:27 Update: 08-10-2014 16:22

Fusie FNV strandt op slechts 8 stemmen tekort

Vlag FNV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De leden van het congres van FNV Bondgenoten hebben niet ingestemd met de voorgenomen fusie van de FNV. Een meerderheid van 64,62 % van de 359 congresgangers stemde voor, maar er was tweederde meerderheid (66,67%) vereist om het fusiebesluit te accorderen. Dit betekent dat er 8 stemmen tekort waren om de fusie door te laten gaan.

FNV Bondgenotenvoorzitter Ellen Dekkers: “Ik ben zwaar teleurgesteld dat het niet gelukt is ons congres te overtuigen, zeker ook nadat andere bonden al  ja hebben gezegd. Heel spijtig dat de vakbeweging FNV niet samen sterker door kan. We hebben van ons congres in 2013 de opdracht gekregen de fusie voor te bereiden. Dat is op dit moment mislukt. Het hoofdbestuur zal zijn conclusies trekken en gaan aftreden.” Ton Heerts, voorzitter FNV: “Dat betekent dat déze fusie van de baan is. We zullen ons de komende dagen beraden op de vervolgstappen.”

Het Algemeen Bestuur van de FNV Vereniging zal de komende dagen met de hoofdbesturen van de fusiepartners FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Sport beraadslagen over de vervolgstappen die genomen moeten worden. Het Hoofdbestuur van FNV Bondgenoten zal aftreden, bereidt de verkiezingen van een nieuw hoofdbestuur voor en behartigt tot de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur de lopende zaken. Morgen, donderdag 9 oktober komt de bondsraad van FNV Bouw bijeen om te praten over de huidige stand van zaken.

Vrijdag 10 oktober komen de 105 leden van het FNV Ledenparlement bijeen in het World Forum in Den Haag om met het Algemeen Bestuur te overleggen over de vervolgstappen. Dinsdag 14 oktober om 18:00 uur volgt een persconferentie in Nieuwspoort met de uitkomsten van deze beraadslagingen.

Tag(s):