vrijdag, 14. februari 2014 - 10:55 Update: 03-07-2014 0:42

Fyra leidt voor NS in 2013 tot verlies van 43 miljoen euro

Foto van trein op station | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft met 2013 een zwaar jaar achter de rug.

Na het uit dienst nemen van de Fyra/V250 moest gezocht worden naar oplossingen. Dit alles was ingrijpend voor reizigers en NS. Door de afschrijvingen en voorzieningen in verband met de V250, lijdt NS ook een verlies van 43 miljoen euro.

'2013 was voor NS een jaar van confrontatie. Wij konden de reizigers tussen Nederland en België niet de dienstverlening bieden die we wilden,' aldus Timo Huges die 1 oktober in dienst trad als president-directeur. 'Aanscherping van de strategie van NS is noodzakelijk. NS presteert gemiddeld goed, maar als we de reiziger echt centraal stellen is gemiddeld goed niet langer goed genoeg.'

Stiptheid liep terug
in 2013 liep de stiptheid van de treinen iets terug. Van 94,2% van de treinen die op tijd was in 2012 naar 93,6% in 2013. Dat is boven de met de overheid afgesproken norm (93%) en in het licht van de ingebruikname van de Hanzelijn, seizoensinvloeden, werkzaamheden aan stations en diverse verstoringen, een in internationaal perspectief goede prestatie.

'NS levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de mobiliteit in Nederland. In de herijkte strategie legt NS de komende jaren de focus op Nederland en het verder verbeteren van de operationele prestaties op het Nederlandse spoor. Hierbij staat de reiziger op plek 1,2 en 3 en moeten wij het iedere dag een stapje beter doen,' aldus Huges. Door nauwe samenwerking met ProRail, de andere OV-bedrijven, de eigen ervaringen met Qbuzz (100% deelneming sinds 2013) en de samenwerking met HTM wil NS verder een naadloze reis van deur tot deur bieden.

Provincie:
Tag(s):