woensdag, 22. oktober 2014 - 19:56 Update: 30-10-2014 16:50

Garnalenvissers eens over beheerste visserij op de Waddenzee

Garnalenvissers eens over beheerste visserij op de Waddenzee
Foto: SXC
Groningen

De garnalenvissers van de Waddenzee zijn het met de overheid en natuurorganisaties eens geworden over natuur- en visserijmaatregelen in de Waddenzee. De garnalenvissers ontzien delen van de Waddenzee om een ongestoorde ontwikkeling van het bodemleven mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat de overheid de garnalenvissers zekerheid biedt met meerjarige vergunningen. Over de afspraken is ruim

Over de afspraken is ruim twee jaar onderhandeld tussen de visserijsector, het ministerie van Economische Zaken, de natuurorganisaties en de provincie Groningen (mede namens Noord-Holland en Fryslân). Ze zijn het nu eens over een pakket maatregelen dat gericht is op vermindering van de bijvangst en bodemberoering door verbetering van vistechnieken. Ook is er overeenstemming dat stapsgewijs een aantal gebieden geheel gevrijwaard wordt van garnalenvisserij om zo ongestoorde natuurontwikkeling van het bodemleven mogelijk te maken.

Het percentage gesloten gebieden neemt stapsgewijs toe. In samenhang daarmee wordt het aantal beschikbare vergunningen stapsgewijs verminderd. Nu zijn het er nog 89. Doel is afname van het totaal aantal vergunningen met 20 tot 30 procent. De looptijd van de afspraken is tot 2026. In 2015 wordt een eerste stap gezet door het sluiten van 6,5 procent van de huidige gebieden waar de garnalenvissers mogen vissen. Door de omvang van de vloot aan te passen aan de beschikbare ruimte neemt de totale impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee af en krijgt het bodemleven van delen van de Waddenzee rust.