zaterdag, 22. maart 2014 - 21:09 Update: 03-07-2014 0:39

Geen boete maar uitstel voor Erasmus MC publicatie sterftecijfers

Foto van patiënt in ziekenhuisbed | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Het Erasmus MC mag zijn sterftecijfers later publiceren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft uitstel verleend.

Nieuwe datum
De extra tijd, die een reeks andere ziekenhuizen ook krijgen, bedraagt twee maanden. De nieuwe publicatiedatum is 1 mei 2014. Voor het uitstel gelden wel enkele voorwaarden.

Vermelden
Een voorwaarde is dat het Erasmus MC op z'n website moet vermelden bezig te zijn met het verzamelen van de sterftegegevens over het jaar 2013. Dat is inmiddels gebeurd.

Transparant
David Voetelink, van de Raad van Bestuur, reageert: "Het Erasmus MC wil zichtbaar beter zijn. Wij hechten, net als de minister van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit, groot belang aan transparantie. Tegen publicatie van de HSMR-cijfers hebben we, zoals bekend, inhoudelijk bezwaar. Daarom heeft het Erasmus MC uitkomstgetallen gepubliceerd. Die bieden een relevanter beeld."

Voldoen
Voetelink vervolgt: "Wij gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat de uitkomstgetallen gangbaar worden. Uiteraard zullen we wel voldoen aan de opdracht van de NZa.”

Ongeschikt
Het Erasmus MC en andere partijen uit de wetenschap maakten eerder bezwaar tegen de HSMR-sterftecijfers. Die vinden ze ongeschikt om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. Dat komt onder meer omdat ze de ernst en complexiteit van de ziekten onvoldoende meetellen. Verder zou zo'n cijfer bijvoorbeeld de kwaliteit over de hele ziekteperiode weer moeten geven, niet alleen over de tijd dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Openheid
Het Erasmus MC heeft een website gepubliceerd waarop het uitleg geeft over sterftecijfers en zijn inspanningen op dat gebied: Openheid over resultaten.