dinsdag, 1. juli 2014 - 14:39 Update: 03-07-2014 0:33

Geen cassatie is zaak Robert M.

Foto van Robert M. | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Advocaat-generaal Harteveld ziet geen aanleiding tot cassatie in de zaak van Robert M. Hij adviseert de Hoge Raad de veroordeling door het hof Amsterdam tot 19 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging in stand te laten en ook de aan de kinderen toegewezen schadevergoeding.

De zaak is bekend als de Amsterdamse zedenzaak. Het gaat om 80 zedendelicten begaan tegen jonge kinderen die met name via de kinderopvang aan de verdachte waren toevertrouwd en om grootschalige kinderporno. In cassatie klaagt de advocaat van Robert M. onder meer over de door het hof geadviseerde ingangsdatum van de tbs-behandeling. Het hof vond dat deze niet zoals door de verdediging was verzocht eerder in zou moeten gaan. De advocaat-generaal vindt dat alle namens de verdachte ingediende cassatieklachten, ook die over de aanvang van de tbs, door de Hoge Raad met een verkorte motivering kunnen worden verworpen.

De namens een aantal benadeelde partijen ingediende cassatiemiddelen kunnen volgens hem ook niet tot cassatie leiden. Het hof heeft terecht geoordeeld dat de ouders van de misbruikte kinderen binnen de huidige wet niet als slachtoffer kunnen worden aangemerkt. Zij kunnen dus niet in het strafproces de door hen zelf geleden schade terugvorderen van de verdachte. Dat ligt anders voor de beslissing van het hof over de door de ouders gevorderde vergoeding van materiële kosten die zij voor hun kinderen hebben gemaakt. Op dat punt zijn de ouders door het hof ook niet-ontvankelijk verklaard. Die beslissing is onvoldoende gemotiveerd, zo meent de advocaat-generaal. Maar wat hem betreft hoeft de zaak als het alleen om die motivering gaat niet over te worden gedaan. Een nieuwe behandeling van het hof zou namelijk tot dezelfde juridische uitkomst van niet-ontvankelijkheid leiden, maar dan op andere gronden. Volgens de advocaat-generaal is een civiele procedure hiervoor de aangewezen weg.