dinsdag, 11. februari 2014 - 17:31 Update: 03-07-2014 0:42

Geen herziening in moordzaak op Corina Bolhaar

foto van rechtbank | fbf archief
Foto: fbf archief
Amsterdam

De Hoge Raad heeft het herzieningsverzoek in de moordzaak van Corina Bolhaar afgewezen. De als nieuwe omstandigheden aangevoerde feiten waren bij het hof al bekend en beoordeeld.

Op 4 maart 1984 zijn Corina Bolhaar en twee van haar kinderen in hun woning in Amsterdam met geweld om het leven gebracht. De aanvrager is door het hof Amsterdam op 22 juli 2005 voor moord op die twee kinderen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Van moord op Corina Bolhaar is hij vrijgesproken omdat het hof voorbedachte raad niet bewezen heeft geacht. De in de tweede plaats tenlastegelegde doodslag was inmiddels verjaard en in zoverre is het OM niet-ontvankelijk verklaard.

Bewijs
Het bewijs voor de beide moorden berustte vooral op getuigenverklaringen. Forensisch bewijs was er niet. De herzieningsaanvraag trekt de betrouwbaarheid van een drietal getuigenverklaringen in twijfel. Deze verklaringen zouden zijn ingegeven door wraakmotieven tegenover de aanvrager. Ook het vooruitzicht van een beloning zou aan een van de verklaringen ten grondslag hebben gelegen.

De Hoge Raad stelt vast dat het hof de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen uitvoerig heeft overwogen, inclusief mogelijke motieven van wraak en beloning.

Bekende feiten
Om tot herziening te kunnen leiden moeten aangedragen feiten en omstandigheden volgens de wet eerder niet bij de rechter bekend zijn geweest. Daarbij moeten deze feiten en omstandigheden het ernstige vermoeden wekken dat ze tot vrijspraak zouden hebben geleid indien ze wél bij de rechter bekend waren geweest. Aan deze vereisten voldoet deze aanvraag niet.

Provincie: