zaterdag, 11. januari 2014 - 11:37 Update: 03-07-2014 0:44

Geen lagere kinderbijslag voor in buitenland wonende kinderen

Foto van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De kinderbijslag die naar Marokko, Turkije en Egypte gaat, mag niet worden verlaagd.

Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vrijdag bepaald, zo meldt de Volkskrant zaterdag. Voor kinderbijslagen die naar landen buiten de europese Uniet vloeien geldt nu dat de hoogte ervan bepaald wordt door de koopkracht van het land waarin de ontvanger woont. Een kind in Marokko, Turkije of Egypte ontvangt dan een bedrag dat zo'n 60 procent is van het Nederlandse niveau. De rechter heeft nu een streep getrokken door deze maatregel die sinds 1 januari 2013 geldt en dat betekent een verlies van vijf miljoen euro voor het kabinet. Maar minister Asscher kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De rechtbank concludeerde dat het verdrag met Marokko bepaalt dat de kinderbijslag niet kan worden verlaagd of ingetrokken op grond van het feit dat het kind in Marokko woont. Op grond hiervan houden de ouders, of ze nu in Marokko of Nederland wonen, de even hoge kinderbijslag als in Nederland.

Zo'n clausule staat niet in het verdrag met Turkije of Egypte. De verlaging van de kinderbijslag voor kinderen in Turkije en Egypte zou dus in principe wel kunnen, maar daar werpt de rechter een ander bezwaar op: het gaat hier volgens hem ook om de onderhoudsbijdrage die ouders betalen als hun kind elders woont. Bij de verlaging van de kinderbijslag volgens het woonlandbeginsel is de wetgever vergeten ook deze onderhoudsbijdrage aan te passen. Dat vindt de rechtbank onjuist. Daarom houden deze ouders recht op de volledige kinderbijslag als zij hun eigen onderhoudsbijdrage naar hun vaderland overmaken.

Minister Asscher van Sociale Zaken wil de uitspraak van de rechter eerst bestuderen voordat hij eventuele stappen tegen de uitspraak onderneemt.